Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Aktualitātes
Par Zolitūdes traģēdijas jautājumiem
Mazinām slogu kopā!
Infografikas
Tiešraides
Gada pārskats - Latvijas valstij piederošie aktīvi
Ekskursija Ministru kabinetā
Vispārpieejamie dokumenti saistībā ar a/s "Parex banka" pārņemšanas procesu
Kalendārs
Valsts kancelejas iepirkums
Vakances
Aktuālais jautājums
Informatīvie materiāli
Biežāk uzdotie jautājumi
Seko mums
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Valsts kancelejas nozīmīgākais sasniegums 2006.gadā: stratēģiskās plānošanas sistēmas ieviešana valsts pārvaldē

Valsts kanceleja
23.03.2007
print Nosūtīt
print Drukāt

Valsts kancelejas nozīmīgākais sasniegums 2006.gadā ir stratēģiskās plānošanas sistēmas ieviešana valsts pārvaldē, to apliecina Valsts kancelejas 2006.gada publiskais pārskats. Stratēģiskā plānošanas mērķis ir nodrošināt sakārtotu, mērķtiecīgu un uz rezultātu vērstu valsts pārvaldes sistēmu Latvijā.

Valsts kancelejas 2006.gada darbības rezultāti kopumā ietekmēja ne tikai Valsts kancelejas, bet arī visas valsts pārvaldes darbību. 2006.gadā tika pabeigta valsts pārvaldes reforma, uzsākta tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu jaunās darba samaksas ieviešana, ierosināti un izstrādāti vairāki nozīmīgi normatīvo aktu projekti, pieņemtas Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes, uzsākta vidējā termiņa budžeta plānošanas sistēmas ieviešana centrālajās valsts pārvaldes iestādēs, kā arī veikta virkne citu pasākumu.

Ministru prezidents Aigars Kalvītis atzīst, ka aizvadītajā gadā Valsts kancelejai ir bijusi īpaša nozīme, lai nodrošinātu valdības pieņemto lēmumu savlaicīgumu un kvalitāti, tā ir veicinājusi politikas ilgtermiņa plānošanu un programmu saskaņošanu ministriju rīcības plānos. Ir auglīgi turpinājusies aizsāktā sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, iesaistot pilsonisko sabiedrību lēmumu pieņemšanā un viedokļu apmaiņā. „Esmu pārliecināts, ka Valsts kanceleja ir labs paraugs citām valsts institūcijām, un Valsts kancelejas darbiniekiem tas būtu jāapzinās un jāņem vērā arī turpmākajā darbā,” norāda A.Kalvītis.

Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane atzīst, ka aizvadīts ražīga darba un stabilas attīstības gads. Viens no nozīmīgākajiem darbiem, kas paveikts stratēģiskās plānošanas principu ieviešanā ir Valsts kancelejas darbības stratēģijas 2007.–2009.gadam izstrāde un ieviešana. „Izstrādājot stratēģiju, izkristalizējies un ticis izvirzīts Valsts kancelejas virsmērķis – kļūt par mūsdienīgu valsts pārvaldes centru, kas strādā visas sabiedrības interesēs. Lai sasniegtu šo mērķi, Valsts kancelejā darbojas profesionālu speciālistu komanda – juristi, politikas plānošanas speciālisti, redaktori, tulki, komunikācijas, lietvedības, informācijas tehnoloģiju un citu nozaru speciālisti,” uzsver direktore.

2007.gadā Valsts kanceleja turpinās politikas plānošanas un koordinācijas sistēmas pilnveidošanu, valdības komunikācijas politikas pilnveidošanu, kā arī starptautisko sadarbības projektu īstenošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsa Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas plānošanai un īstenošanai, Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanai valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstībā, kā arī kvalitātes vadības un pakalpojumu kvalitātes ieviešanai valsts pārvaldē.

Valsts kancelejas 2006.gada publiskais pārskats pieejams Ministru kabineta interneta mājas lapā http://www.mk.gov.lv/lv/vk/gada-parskats/

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde. Tai ir trīs galvenie darbības virzieni – Ministru kabineta un Ministru prezidenta darba nodrošināšana, valsts pārvaldes politikas plānošana un īstenošana, kā arī tādu specifisku funkciju veikšana kā PSRS okupācijas režīma seku izvērtēšana, starptautisku sadarbības projektu īstenošana un valsts pārstāvība strīdu risināšanā ārvalstu un starptautiskajās tiesās.

 

Liena Muraškina
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 7082976, mob.: 26300702
Liena.Muraskina@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu