Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Eiropas Sociālais fonds - Ieguldījums tavā nākotnē

 

Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2007. – 2013.gadam Ministru kabinets noteicis Valsts kanceleju par vienu no atbildīgajām iestādēm.

Valsts kanceleja īsteno Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, kas vērstas uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu dažādu politiku īstenošanā. Valsts kanceleja ir atbildīga par Eiropas Sociālā fonda atbalsta plānošanu un uzraudzību šo aktivitāšu ietvaros. Kopumā šiem mērķiem atvēlēti vairāk nekā 9 miljoni latu. Informācija par aktivitātēm un to uzraudzību, kā arī projektos sasniegtajiem rezultātiem pieejama sadaļā "Atbildīgā iestāde".

Sadaļā "Valsts kancelejas projekti" atrodama informācija par Valsts kancelejas īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem un plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī aktualitātēm.

Sekojiet mums: