Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

2006

 

 2006.gada novembrī Valsts kanceleja rīkoja sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 4.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 4.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” projektiem.

Eiropas Savienības struktūrfondu departaments aicināja potenciālos projektu iesniedzējus un labuma saņēmējus – pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus un valsts iestādes paust savu viedokli par pasākumu projektiem.

Pēc priekšlikumu un iebildumu saņemšanas Valsts kanceleja 19., 21. un 22.decembrī rīkoja saskaņošanas sanāksmes, lai diskutētu par izteiktajiem viedokļiem un vienotos par apspriesto dokumentu projektu gala redakciju.