Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Sabiedriskās apspriedes

 

 Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un apzinātu dažādu sabiedrības grupu viedokļus, Valsts kanceleja 2006. un 2007.gadā rīkoja sabiedriskās apspriedes par tās pārziņā esošajiem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentu projektiem un Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

Sabiedrisko apspriežu laikā izteiktos un iesūtītos priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta darbinieki izvērtēja un atbalstītos priekšlikumus iestrādāja dokumentu projektos, tādējādi uzlabojot Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas un līdz ar to arī ieviešanas procesu.

Valsts kanceleja aicina ikvienu interesentu arī turpmāk aktīvi piedalīties sabiedriskajās apspriedēs un sūtīt savus priekšlikumus, komentārus un viedokļus Eiropas Savienības struktūrfondu departamentam.

Partnerība ir viens no pamatprincipiem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā. Eiropas Savienības un Latvijas likumdošana paredz veicināt nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentu projektu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādē.