Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Juridisks atbalsts Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā

 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta īstenošana saistīta ar dažādiem juridiskiem jautājumiem. Atbilstošas publiskā iepirkuma procedūras izvēle, līguma satura formulēšana, pareizs nodokļu aprēķins ir tikai daļa no tematiem, ar ko nākas saskarties gan projektu īstenotājiem, gan to uzraugiem. Juridiski precīzi dokumenti ir veiksmīga projekta priekšnoteikums.

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2007.-2013.gadā veic vairāk kā 240 projektu uzraudzību. Projektus īsteno nevalstiskas organizācijas, valsts iestādes un sociālie partneri. Tos līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projektu uzraudzības procesā esam risinājuši dažādus juridiskus jautājumus, sadarbojoties gan ar ministriju un aģentūru juristiem, gan arī zvērinātiem advokātiem.
Savā pieredzē vēlamies dalīties, tādēļ šajā sadaļā atradīsiet pārskatus par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar civiltiesisku līgumu satura izvēli, piemērojamo nodokļu likmi, publisko iepirkumu, kā arī citiem tematiem Eiropas Savienības fondu atbalstītu projektu īstenošanā.

Mēs turpinām strādāt, tādēļ šī sadaļa tiks arvien papildināta ar jaunu informāciju. Ja tā noderēs Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenotājiem, uzraugiem vai juridisko tematu interesentiem, mēs būsim gandarīti un pagodināti dalīties mūsu pieredzē.

Ar cieņu,

Valsts kancelejas
Eiropas Savienības struktūrfondu departaments,
Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde

Pārskati:
1. Civiltiesiska līguma satura veidošanas principi
2. Vai publiskā iepirkuma rezultātā iestāde var slēgt pakalpojumu līgumu ar iestādē nodarbinātu personu?
3. Autoratlīdzības līgums vs uzņēmuma līgums
4. Apakšuzņēmēju iesaiste līgumu izpildē
5. PVN līgumos un rēķinos
6. Informācijas pieejamība ES fondu vadībā