Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Pasākums "Labāka regulējuma politika"

 

Pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros tādās prioritārajās jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika, transporta un sakaru politika, reģionālā politika, publiskās pārvaldes politika, augstākā izglītība, zinātne un inovācijas, tieslietu politika tiks vērtēta līdzšinēji realizēto politiku ietekme un uz vērtējumā iegūto rezultātu bāzes tiks pilnveidota politikas plānošanas un ieviešanas sistēma. Papildus tam pasākuma ietvaros tiks veiktas aktivitātes administratīvo šķēršļu samazināšanai, publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un publiskās pārvaldes iestāžu darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sociālo pakalpojumu sniegšanu kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Pasākuma „Labāka regulējuma politika” četru aktivitāšu īstenošanai pieejamais finansējums ir 4 215 055 eiro (2 962 358 lati).

Plašāku informāciju par 1.5.1.pasākumu „Labāka regulējuma politika” skatīt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā.