Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Politikas pētījumu veikšana

 

Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr.833 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti "Politikas pētījumu veikšana""

Apakšaktivitātes mērķis: nodrošināt tādas rīcībpolitikas izstrādi budžeta un finanšu politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas, reģionālās politikas, publiskās pārvaldes politikas, augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu politikas, sociālās politikas jomās, kas pamatota ar labākiem pierādījumiem, izmantojot politikas pētījumus un politikas ietekmes izvērtējumus lēmumu pieņemšanas procesā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 0 LVL

Finansējuma saņēmēji: nozaru ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, Valsts kanceleja, plānošanas reģioni.

2008.gada 22.decembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu atlikt projektu uzsākšanu 2009.gadā (MK protokols Nr.94 65.§ 44.punkts). 2009.gada 12.augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 542 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā" (MK protokols Nr.50 49.§), izslēdzot finansējumu apakšaktivitātei.

Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr.833
MK noteikumu Nr.833 pielikums Nr.1 (veidlapa)
MK noteikumu Nr.833 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji)

Kontaktpersona:

Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv