Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Pasākums „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”


Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks uzlabota ne tikai publisko varu realizējošo institūciju, bet arī sociālo partneru un nevalstisko organizāciju cilvēkresursu kapacitāte, tādējādi veicinot atbilstošu cilvēkresursu sagatavošanu darbam publiskās pārvaldes iestādēs un pilnveidojot valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmu, kā arī uzlabojot sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un publiskās pārvaldes iestādēm.

Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” īstenošanai pieejamais finansējums ir 8 945 985 eiro (6 287 274 lati).

Plašāku informāciju par 1.5.2.pasākumu „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” skatīt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā.