Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

  

Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana""

(1.5.2.2.1.apakšaktivitāte)

Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 2 237 544 LVL.

Finansējuma saņēmēji: valsts līmeņa sociālais partneris, kas nodrošina darba devēju vai darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 000 000 LVL un 1 300 000 LVL.

Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.396
MK noteikumu Nr.396 pielikums Nr.1 (veidlapa)
MK noteikumu Nr.396 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji)

Kontaktpersona:

Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv