Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana

  

Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana""

Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: biedrības un nodibinājumi saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu” (turpmāk - nevalstiskās organizācijas)

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 2 446 504 LVL.

Finansējuma saņēmēji: nevalstiskās organizācijas.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1000 LVL un 25 000 LVL.

Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.963

MK noteikumi Nr.963 (ar grozījumiem)
MK noteikumu Nr.963 pielikums Nr.1 (veidlapa) (ar grozījumiem)
MK noteikumu Nr.963 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji) (ar grozījumiem)
MK noteikumu Nr.963 grozījumu (07.02.2012. MK noteikumi Nr.93) skaidrojumu skatīt šeit.


Kontaktpersona:

Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv