Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā

print Nosūtīt
print Drukāt


Kļūdas, kas saistītas ar projekta aktivitātēm un veiktajiem maksājumiem

 • Projektos apmaksāto nodevumu saturs neatbilst projektā plānoto aktivitāšu saturam. Katra kļūda ietekmē projekta netiešo jeb administratīvo izmaksu apmēru, kā rezultātā tiek samazināts finansējums projekta atbalsta funkciju (grāmatvedis, projekta vadītājs) apmaksai
 • Projektu vadībā nodarbināto personu atskaites par paveikto neatbilst līgumā noteiktajam darbu saturam un apmēram
 • Projektu vadībā nodarbinātās personas veic pienākumus arī citos projektos. Nesniedzot precīzu atskaiti par paveikto darbu, pastāv dubultās finansēšanas risks
 • Projekta vadībā nodarbināto personu nostrādāto stundu uzskaitē netiek piemērots konsekvents nostrādāto darba stundu uzskaites mehānisms
 • Maksājumu pieprasījumos tiek norādīti neatbilstoši izdevumu pamatojošo dokumentu numuri un datumi
 • Rēķinos netiek norādīti projektu numuri, kas var radīt izmaksu dubultās finansēšanas risku
 • Autotransporta nomas gadījumā izmantotā degviela netiek precīzi uzskaitīta, kā arī netiek sastādītas maršrutu pavadzīmes
 • Pakalpojumu pieņemšanas nodošanas akti tiek sastādīti pirms pakalpojumu sniegšanas noslēguma
 • Pakalpojumi tiek avansēti, lai arī pakalpojumu līgums to neparedz
 • Izstādītajos rēķinos nav norādītas vienības/pakalpojuma veids un daudzums
 • Tiek veikta samaksa par pētījuma/ izvērtējuma izstrādi pēc projekta noslēguma termiņa
 • Izstādītajiem rēķiniem nav līgumiska un attaisnojošu dokumentu pamatojuma
 • Pakalpojumu apmaksa pārsniedz līgumā noteikto apmēru

Kļūdas, kas saistītas ar projekta stratēģisku vadību

 • Iepirkumu grafika plānošana, neparedzot laika rezerves faktoriem, kas var aizkavēt iepirkuma procedūru (iepirkuma apstrīdēšana, tehnisko specifikāciju izstrādes aizkavēšanās, ja tā saistīta ar starpnozaru tematiem vai finansiāli ietilpīgiem pakalpojumiem)
 • Projekta aktivitāšu nesavlaicīgas plānošanas un īstenošanas rezultātā rodas neapgūti finanšu resursi, kas tiek novirzīti uz nākamajiem gadiem – 2012., 2013. un 2014.gadu. Rezultātā palielinās projekta aktivitāšu slodze turpmākajos projekta īstenošanas gados
 • Projektu līgumu grozījumi tiek pieskaņoti faktiskajai situācijai, nevis mērķtiecīgi plānojot projekta aktivitāšu īstenošanu
 • Vāja risku vadība un iekšējās kontroles procedūras projekta finansēšanas plāna īstenošanai
Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu