Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

print Nosūtīt
print Drukāt

  

 

Sadarbībā ar SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” un SIA „E-Forma” projekta aktivitātes „Metodisko rokasgrāmatu izstrāde, iespiešana un pavairošana” ietvaros ir izstrādātas un poligrāfiski pavairotas divas metodiskās rokasgrāmatas:

- „Paplašinātais standarta izmaksu modelis” (.pdf)
- „Klienta maršruta attēlošanas metode” (.pdf)

Metodiskās rokasgrāmatas izstrādātas, lai veicinātu zināšanu līmeņa celšanos par administratīvā sloga problemātiku un administratīvo procedūru vienkāršošanu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, jo īpaši tiem, kas ikdienā saskaras ar normatīvo aktu projektu izstrādi Rokasgrāmatās praktiski pielietojamā veidā ir atainotas administratīvā regulējuma analīzes metodes, ar kā palīdzību iespējams identificēt un mazināt administratīvo slogu, kā arī vienkāršot administratīvās procedūras.


Sadarbībā ar SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” 2011.gadā Valsts kanceleja veikusi valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieku apmācību par regulējuma radītajām administratīvajām izmaksām un to novērtēšanas veidiem nolūkā vienkāršot administratīvās procedūras.

Apmācību mērķis bija stiprināt valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieku izpratni par administratīvā sloga problemātiku un tā samazināšanas nozīmi, kā arī metodēm administratīvā sloga identificēšanai un novērtēšanai. Apmācības balstījās uz projekta ietvaros izstrādātajām metodiskajām rokasgrāmatām par standarta izmaksu modeli (Standard Cost Model) un klienta maršruta attēlošanas metodi (Customer Journey Mapping). Semināru vadīja Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas lektori – minēto metodisko rokasgrāmatu autori.
Sešu mēnešu laikā, no 2011.gada maija līdz oktobrim, noorganizēti 72 vienas dienas semināri (katra semināra ilgums 8 stundas) – 18 no tiem valsts pārvaldes darbiniekiem un 54 semināri pašvaldību darbiniekiem. Pašvaldībās rīkotie semināri aptvēra visus piecus plānošanas reģionus.


Tiesību aktu projekta ietekmes sākotnējās izvērtēšanas metodiskie norādījumi/ rokasgrāmata veidota kā praktisks palīglīdzeklis, izstrādājot jaunus tiesību aktu projektus (likums, noteikumi, rīkojums un to pielikumi) un to anotācijas. Tās mērķauditorija ir valsts tiešās pārvaldes iestādēs (ministrijās un to padotības iestādēs) nodarbinātie, kuru amata pienākumos ietilpst izstrādāt tiesību aktu projektus un to anotācijas.
- Tiesību aktu projekta ietekmes sākotnējās izvērtēšanas metodiskie norādījumi/ rokasgrāmata (.pdf) un pielikumi (*.zip)
Rokasgrāmata izstrādāta sadarbībā ar SIA „NK Konsultāciju birojs” un atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Valsts kanceleja kopīgi ar SIA „NK Konsultāciju birojs” ekspertiem noorganizēja 15 vienas dienas seminārus valsts pārvaldes iestāžu – ministriju darbiniekiem par administratīvo izmaksu aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē) un administratīvā sloga samazināšanu, izstrādājot tiesību aktu projektus un to anotācijas. Semināri norisinājās 2014. gada martā, un kopējais semināru dalībnieku skaits bija 400 tiešās valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie.
Mācību semināru mērķis bija veicināt valsts pārvaldes nodarbināto profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu par administratīvā sloga problemātiku un administratīvā sloga samazināšanas nozīmi, tādējādi uzlabojot tiesību aktu projektu un to anotāciju izstrādes kvalitāti, kā arī nodrošinot to, ka tiesiskais regulējums tiks kvalitatīvāk izstrādāts, izvērtēts un izskaidrots.
- Semināra „Administratīvo izmaksu aprēķināšana (finansiālā izteiksmē) un administratīvā sloga samazināšana” prezentācija (.pdf)

 

 

 


 

 


 

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu