Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Pētījumi, pārskati

print Nosūtīt
print Drukāt

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu laika posmā no 2007. – 2013.gadam īsteno Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, kas vērstas uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu dažādu politiku īstenošanā. Aktivitāšu ietvaros projektus īsteno nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un pašvaldības.

Šajā sadaļā piedāvājam iespēju iepazīties ar projektu rezultātiem, kas skatāmi dažāda veida nodevumos – pētījumos, pārskatos, rokasgrāmatās un citos. Lai apskatītu Jūs interesējošo nodevumu, nepieciešams atvērt attiecīgo saiti. Tāpat atrodama informācija arī par projekta īstenotāju. 


Nodevuma nosaukumsProjekta Nr.Projekta īstenotājs
Aktivitāte 1.5.1.2. "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
Rokasgrāmata "Klienta Maršruta Attēlošanas metode" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Rokasgrāmata "Paplašinātais Standarta Izmaksu Modelis" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi, 2010 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības, 2011 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Starpziņojums par ārvalstu prakses analīzi 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Starpziņojums par tiesu prakses analīzi 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Starpziņojums par tiesiskā regulējuma sākotnējo motīvu izpēti 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums - veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi, 2012 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Pētījums "Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu vās dokumentuglabāšanas jomā 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Apakšaktivitāte 1.5.1.3.1. "Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana"
Valsts meža dienesta kvalitātes rokasgrāmata 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008 Valsts meža dienests
Valsts meža dienesta kvalitātes rokasgrāmata 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008 Valsts meža dienests
Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas ROKASGRĀMATA 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/013 Latgales plānošanas reģions
Apakšaktivitāte 1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
Prezentācija par Aptauju par Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitāti 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/036 LR Valsts kase
Jēkabpils novada pašvaldības publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāns 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017 Jēkabpils novada pašvaldība
Rokasgrāmata "Vienas pieturas aģentūra pašvaldībā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Diskusijas materiāls "Vienas pieturas aģentūras koncepcija Latgales pašvaldībām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Brošūra "Latgales plānošanas reģions" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju aptauja "Attieksme pret pašvaldību un Vienas pieturas aģentūrām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģiona jaundibināto uzņēmumu vadītāju aptauja "Uzņēmēju attieksme pret pašvaldību un Vienas pieturas aģentūrām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Buklets "Carnikavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050 Carnikavas novada dome
Brošūra "Rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/048 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Brošūra "Sports Atpūta Veselība" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/048 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050 Carnikavas novada dome
Dabas aizsardzības pārvaldes publiskais pakalpojums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/027 Dabas aizsardzības pārvalde
Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dokumentu noformēšana politiski represētās personas statusa un apliecības piešķiršanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Politiski represētās personas atkārtotas apliecības izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzīvesvietas deklarēšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana un izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvatļaujas izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvju pieņemšana ekspluatācijā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Paternitātes atzīšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Adopcija Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Aizgādņa iecelšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Aizbildņa iecelšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Ārpusģimenes aprūpe Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Mantisko interešu aizsardzība Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja publisku pasākumu organizēšanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Zvejas tiesību noma Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja koku nozāģēšanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atkritumu savākšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Pieteikšanās aprūpei mājās Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Darbs ar ģimenēm ar bērniem Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Krīzes psihologa konsultācijas Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Krīzē nonākušu personu īslaicīga izmitināšana sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 17/3, Ilūkstē Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Apbedīšanas pakalpojumi Ilūkstes novada domes kapličā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Bērna uzņemšana interešu izglītības programmās. Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Par adreses noteikšanu/maiņu Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Zemes ierīcības projekta izstrāde un tehniskie nosacījumi Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvprojekta saskaņošana (akceptēšana) Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Apliecinājuma izdarīšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Pakalpojumu sistēmas rekomendācijas 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Vienas pieturas aģentūras koncepcija 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Rokasgrāmata "Metodes un pieejas sociālā darba jomā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtējums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas plāns 2012.-2014. gadam 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Rekomendācijas Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2011.-2018. gadam 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Pieredzes apmaiņas pārskats. Gēteborga, Zviedrija 02-05/12/2010 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
"Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem Madonas novadā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Kalendārs 2012 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Ziņojums "Vispārējie rādītāji darbā ar jaunatni Madonas novadā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Aptaujas anketa par Kurzemes plānošanas reģiona atpazīstamību un pakalpojumu kvalitāti (Rezultāti) 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/049 Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrs 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/008 Salaspils novada dome
Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/025 Vidzemes plānošanas reģions
"Ieteikumi komercdarbības attīstības uzlabošanai publisko pakalpojumu informācijas pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Sabiedriskās apspriešanas organizēšanas un sabiedrības iesaistes ieteikumi" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Ekonomikas un uzņēmējdarbības speciālista GALA ZIŅOJUMS 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Informācijas tehnoloģiju (IT) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (GIS) speciālista GALA ATSKAITE 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Sabiedrisko attiecību speciālista gala atskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Sabiedrisko attiecību speciālista starpatskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Ekonomikas un uzņēmējdarbības speciālista starpatskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Pašvaldību mājas lapās uzņēmējdarbības veicināšanai iekļautās informācijas izvērtējums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Pašvaldību mājas lapu uztveramība un pieejamība no sabiedrisko attiecību viedokļa 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Development planning of Zemgale" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Zemgales attīstības plānošana" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
TREŠO VALSTU PILSOŅU IECEĻOŠANA UN UZTURĒŠANĀS LATVIJĀ SAISTĪBĀ AR NODARBINĀTĪBU 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/033 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Attīstības plānošana pašvladībās.Metodoloģiskais materiāls Rīgas plānošanas regiona vietējo pašvaldību ilgstpējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju izveides koncepcija 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Zini savas tiesības! 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/022 LR Labklājības ministrija
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.1. "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
Labas pārvaldības rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri., analīze, attīstība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par ES un Latvijas normatīvajiem dokumentiem reģionālās nodarbinātības jomā, 2010 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2012 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2011 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem reģionālās nodarbinātības jomā, 2010 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģionālās attīstības un nodarbinātības jomās, 2013 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģionālās attīstības un nodarbinātības jomās, 2014 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās, 2012 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās, 2013 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitāte stiprināšana"
Pētījums par inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu viedokli 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/100 Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”
Rokasgrāmata labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
„Vides pieejamība atbilstoši universālajam dizainam un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. Lielbritānijas prakse” 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/024 Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
rokasgrāmata "Veido politiku!" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/082 Biedrība „Lord PR”
Rokasgrāmata vides inspektoriem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/046 Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Ārvalstu prakses apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/046 Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/039 Biedrība „Es Latgalei”
"Veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
"Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Arhitektu profesionālās rīcības un ētikas kodekss (projekts) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Biedrības "ODIN/VITA" SVID analīze 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Iekšējās kvalitātes audita noteikumi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Komunikācija ar sabiedrību un presi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Kvalitātes politikas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Kvalitātes un risku vadības metodika 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Metodiskie noteikumi pasākumu organizēšanai 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Instrukcija par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Personāla vadība 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Procesu un izmaiņu vadība 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Ko darīt, ja esi palicis bez darba? 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/161 Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “ IEVA
Latvijas NVO labās prakses piemēru apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147 Biedrība „Rāzna Plus”
"Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju darbības plāns atbalsta aktivitātēm iedzīvotājiem ar invaliditāti" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Darbības plāna koncepcija iedzīvotāju ar invaliditāti situācijas uzlabošanai Jēkabpils novadā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
RISK „Optimists” darbības plāns 2012. gadam. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Eiropas Savienības NVO labās prakses piemēru apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147 Biedrība „Rāzna Plus”
Pētījums par sabiedrības zināšanām solāriju un sauļošanās nozarē 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/093 Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”
Radošā Rēzekne Nr.1 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.2 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.3 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.4 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.5 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.6 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.7 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Latvijas Arhitektu savienības statūti 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Arhitektu savienības nolikums par projektu konkursiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
"Ziņojums par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību iekļāvumu nacionālos un reģionālos plānošanas dokumentos"; (Autors: T.Vahļina) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Ziņojums par nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaiti ar „ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” ; (Autors I.Šķestere) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
"Nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā analīze", (Aut. T.Vahļina) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaites ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām analīze. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Apkopojums. Valsts un reģionu politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā apkopojumu kopsavilkums. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Buklets "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" (2.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Buklets "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" (1.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Nodibinājuma „Centrs Valdardze” klientu datu bāzes analīze 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/167 Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Buklets par Centra "Valdardze" sniegtajiem pakalpojumiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/167 Nodibinājums „Centrs Valdardze”
APKOPOJUMS. Rīgas plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” Līdzdalības stratēģija 2020 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Kurzemes plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Zemgales plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Vidzemes plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Latgales plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Valsts un reģionu politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā apkopojumu kopsavilkums. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Valsts politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Plakāts pret smēķēšanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Informatīvā lapa pret smēķēšanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Motivācijas programma smēķēšanas atmešanai "Esi neatkarīgs" (latviešu un krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Pasargā sevi un citus. Nesmēķē!" (latviešu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Pasargā sevi un citus. Nesmēķē!" (krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Biedrība Jaunatnes līderu koalīcija" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031 Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Oktobris-novembris, 2010 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Decembris, 2010 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). janvāris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Februāris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Marts, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Aprīlis, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Maijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Jūnijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Jūlijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Augusts, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Septembris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Ārvalstu prakse satiksmes drošības jomā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Autovadītāju aptauja par satiksmes drošības aktualitātēm 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Infografika: NVO līdzdalība Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Infografika: Finansējums NVO sektorā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Infografika: NVO iesaiste Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanā laikā no 2014. – 2020.gadam 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
„Interešu aizstāvības mehānismi NVO līdzdalībai publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/112 Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Publiskais pakalpojums "Mentoringa pakalpojums" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Metodoloģija dzīves kvalitātes nodrošināšanas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanai sociālos pakalpojumos 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par dzīves kvalitātes izvērtējuma metodēm un instrumentiem (1.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par dzīves kvalitātes izvērtējuma metodēm un instrumentiem (2.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Vadlīnijas dzīves kvalitātes nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālos pakalpojumos 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Vadlīnijas (interaktīvās) dzīves kvalitātes nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālos pakalpojumos. (Materiāls interaktīvo vadlīniju programmēšanai) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Veselības aprūpes sistēmas - Eiropas valstu pieredze 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Latvijas veselības aprūpes politika 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU ATBILSTĪBA SABIEDRĪBAS INTERESĒM LATVIJĀ 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/179 Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija"
Apmācību materiāli nevalstisko organizāciju ekspertiem sociālās jomas publisko pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas apguvei 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums „Pašvaldību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā” 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Pētījums „Pašvaldību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā” FAKTU LAPA 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Ziņojums par labās prakses vizīti Londonā, Apvienotajā Karalistē, 27.-29. jūlijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata, 7 soļi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Pētījums par nozares pakalpojumu sniedzēju kvalitāti 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/093 Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”
Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184 Biedrība "Rēzeknes uzņēmēju biedrība"
Projekta "Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai" rezultātu apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Buklets "Fakti. Risinājumi. Iespējas" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Apmācību programma nevalstisko organizāciju ekspertiem par sociālās jomas publisko pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par ĢMO nesaturošas lopbarības alternatīvām 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107 Biedrība „Zemes draugi”
"Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana' 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029 Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
"Rīgas Latviešu biedrība" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029 Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (vācu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (angļu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (latviešu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Gastronimiskais tūrisms Kurzemē 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Zīmola "Ražots Kurzemē" attīstības stratēģija 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Zīmola "Ražots Kurzemē" attīstības stratēģijas pielikumi 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
IZVĒRTĒJUMS "BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” UN JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SADARBĪBAS IESPĒJAS" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009 Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”
Buklets par Jēkabpils uzņēmēju biedrību 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009 Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”
Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132 Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”
Mazpulku vadītāja rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100 Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Ceļvedis pacientu interešu aizstāvībā. Padari savu balsi skaļāku 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Veselības aprūpes sistēmas- Eiropas valstu pieredze (buklets) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Latvijas veselības aprūpes politika (buklets) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Pētījums "Pilsoniskās līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesā - Latvijas un Beļģijas pieredze" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/038 Bāreņu biedrība "Saules bērni"
NVO veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/136 Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA"
Koncepcija ” NVO sektors – sociālās vides uzlabošanai Jēkabpils novadā” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/006 Biedrība "Ūdenszīmes"
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģija 2013.-2017.gadam 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/139 Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Energoefektivitātes paaugstināšana būvniecībā, būvnormatīvi un to ietekme uz rezultātiem 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071 Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
LR atjaunojamo energoresursu normatīvo aktu analīze 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071 Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
Mazākumtautību NVO interešu aizstāvība: iespējas un prakse 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176 Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Sociālās partnerības programma Jelgavas NVO 2011. – 2016.gadam 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/117 Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Rokasgrāmata "Zini savas tiesības!" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/067 Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Bērnu paliatīvās aprūpes klīnisko vadlīniju kopsavilkums 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Bērnu paliatīvās aprūpes klīnisko vadlīniju tehnoloģiju saraksts 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Ārstniecības iestāžu visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodika 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Pielikums Nr.1 Ārstniecības iestāžu vosaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodikai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Pielikums Nr.2 Ārstniecības iestāžu vosaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodikai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Lauku NVO klasifikators 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Izdales materiāls par efektīvām metodēm darbā ar kopienām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Reģionālo darba grupu tikšanos apkopojums " CEĻĀ UZ 1.LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTU" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Aktīvo lauku NVO, kas apzinātas ceļā uz 1.Latvijas Lauku kopienu parlamentu saraksts 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits novados" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits Latvijas novados" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Kurzemē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Latgalē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Rīgas reģionā - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Vidzemē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Zemgalē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Janvāris 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Februāris 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Marts 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Aprīlis 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Maijs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Jūnijs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Pētījums par ārvalstu pieredzi 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
"Reģionālo nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos; iespējas un izaicinājumi" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Bezglutēna diētas nodrošināšana bērniem ar celiakiju vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādēs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156 Biedrība "Dzīve bez glutēna"
Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237 Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/160 Nodibinājums "Vides izglītības fonds"
Prezentācija par projekta rezultātiem 09.10.2013.PUK sēdē 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107 Biedrība „Zemes draugi”
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK sēdē. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205 Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK sēdē. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/113 Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”
Kopienas pakalpojuma "Cerību sēta" attīstības plāns 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219 Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""
Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 Nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Info lapa par projekta rezultātiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
KULTŪRAS MANTOJUMA JOMĀ DARBOJOŠĀS ORGANIZĀCIJAS NĪDERLANDĒ UN BEĻĢIJĀ KONTAKTU SARAKSTS 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237 Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"
Ētikas kodekss 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Kompleksā atbalsta pakalpojums vecākiem ar "īpašiem" bērniem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031 Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Atbalsta sistēmas pakalpojuma izstrāde vispārējās izglītības pedagogiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031 Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Mediācijas padomes stratēģija 2013-2018 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Mediācijas padomes mārketinga stratēģija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Nevalstiskās kultūras organizācijas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234 Biedrība "Culturelab"
Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234 Biedrība "Culturelab"
"Sieviešu akadēmija" - pakalpojuma apraksts 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
„Kaimiņu sardze” Ārvalstu prakses izpēte 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
KAIMIŅU SARDZE MĀCĪBU MATERIĀLI 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
KAIMIŅU SARDZE ROKASGRĀMATA IEDZĪVOTĀJIEM UN TIESĪBSARGĀJOŠĀM IESTĀDĒM (tulkojums no angļu val.) 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES institūcijām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241 Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"
Ārvalstu poļu NVO pieredzes apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003 Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
Latvijas poļu nevalstisko organizāciju ilgtermiņa sadarbības modelis 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003 Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Krustpils novada pašvaldības projektu vadīšanas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/015 Krustpils novada pašvaldība
Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/014 Rīgas dome
Metodiskais materiāls par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009 Valmieras pilsētas pašvaldība
Metodiskais materiāls „Būvniecības projektu budžetu sastādīšana. Grāmatvedības kārtošana un organizēšana būvniecības projektos” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009 Valmieras pilsētas pašvaldība
Pētījums „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/002 Jelgavas novada pašvaldība
Pētījums "ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001 Ludzas novada pašvaldība
Buklets par Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam "'Ķekavas sākumskolas būvniecība un apsaimniekošana" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/008 Ķekavas novada pašvaldība
Rīgas plānošanas reģiona projektu rīcības plāns 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/012 Rīgas plānošanas reģions
Pētījums "Finansējuma piesaistes iespējas Salaspils pašvaldībā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/004 Salaspils novada dome
Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem ES struktūrfondu apguvei 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005 Cēsu novada pašvaldība
Prezentācija "Vadlīnijas Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei pašvaldību infrastruktūras projektiem – Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005 Cēsu novada pašvaldība
"Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas ziņojums" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
"Mārupes novada uzņēmēju aptaujas ziņojums" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
„Projektu idejas un ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas projektu idejām” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
"Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpēte" Gala ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 Daugavpils novada dome
Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpēte Gala ziņojums: Ziņojuma pielikumi 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 Daugavpils novada dome
Izpēte par Pļaviņu novada domes iepriekšējo pieredzi struktūrfondu apguvē, esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī atbilstošāko finanšu instrumentu izpēte 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/062 Pļaviņu novada dome
Pētījums „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņā ar Attīstības programmas 2012.g. – 2018.g. izvirzītajām prioritātēm” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/021 Rundāles novada dome
Pētījums par ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansētu projektu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti Liepājā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/037 Liepājas pilsētas pašvaldība
Ventspils pilsētas prezentācijas šablons 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/021 Ventspils pilsētas dome
"Projektu terminu saraksts angļu - latviešu valodā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījums "Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības kultūras attīstības jomā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījums "Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības reģionālās attīstības un sociālajā jomā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Apsekojums "Zemgales pašvaldību un to institūciju dalība Eiropas Kopienas programmās un iniciatīvās" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījuma "Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos" pārskats 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/042 Līvānu novada dome
Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām KPR dažādās nozarēs un KPR un pašvaldībām iesniegto projektu kvantitātes un kvalitātes rādītājiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/022 Kurzemes plānošanas reģions
Pētījums "Radošās industrijas stāvoklis un perspektīvas Rīgas plānošanas reģionā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051 Rīgas plānošanas reģions
Pētījuma "Radošās industrijas stāvoklis un perspektīvas Rīgas plānošanas reģionā" pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051 Rīgas plānošanas reģions
Pārskats par Tukuma novada pašvaldības iestāžu, pagastu pārvalžu un aģentūru pieredzi un vajadzībām ES struktūrfondu apguvē un tām atbilstošākiem ES un citiem ārvalsts finanšu palīdzības instrumentiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034 Tukuma novada Dome
"ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003 Valkas novada dome
Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājuma apzināšana Rojas novada domes vajadzībām 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/020 Rojas novada Dome
Pašvaldības līdzdalība ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034 Tukuma novada Dome
Finanšu un ekonomiskais pētījums par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/009 Ķekavas novada pašvaldība
Kopsavilkums pētījumam par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045 Dobeles novada pašvaldība
Projektu ceļvedis Jūrmalas pilsētas uzņēmējiem un iedzīvotājiem projektu izstrādē 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Prezentācija par pētījumu "Finanšu un ekonomiskais pētījums par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/009 Ķekavas novada pašvaldība
EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PASĀKUMU IZPĒTE AGLONAS NOVADĀ 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041 Aglonas novada dome
Projektu idejas labākai Jūrmalai 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Project ideas for better Jurmala 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Проектные идеи для улучшения Юрмалы 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Buklets "Limbažu novads - senais un mainīgais. Īstenotie projekti un nākotnes iespējas" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008 Limbažu novada pašvaldība
Pētījums "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
Pētījuma "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 1. pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
Pētījuma "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 2. pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
"Rokasgrāmata Eiropas Savienības projektu izveidē un vadībā - 50 soļi līdz veiksmīgam projektam" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108 Rucavas novada pašvaldība
Inovāciju ekonomikas attīstības potenciāls un izaicinājumi Vidzemes reģionā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/004 Vidzemes plānošanas reģions
Metodiskais materiāls vienotai projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas novada pašvaldībā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/023 Madonas novada pašvaldība
Sadarbības projektu ideju burtnīca 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/012 Ogres novada pašvaldība
Kopsavilkums pētījumam par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldība
Pētījums "EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKU INSTRUMENTU UN CITAS ĀRĒJĀS FINANŠU PALĪDZĪBAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS CARNIKAVAS NOVADA UN ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/081 Carnikavas novada dome
Realizēto un esošo Beverīnas novada projektu efektivitātes izvērtēšana 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/073 Beverīnas novada pašvaldība
Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētie projekti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
ES fondu 2007.-2011.gadā ieguldījums Zemgales plānošanas reģionā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080 Zemgales Plānošanas reģions
Sadarbības tīkla darba grupas rezultāti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
Projetu ideju datubāze 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
Salas novada prioritātes projektu definēšanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016 Salas novada pašvaldība
Finanšu un ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Projektu sagatavošanas un ieviešanas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Metodiskais materiāls tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Priekšizpēte „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Priekšizpēte „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnoteikuma attīstības iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Priekšizpēte „Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 Viļānu novada pašvaldība
Kocēnu novada domes un Burtnieku novada pašvaldības investīciju projekti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/048 Kocēnu novada dome
Pētījums "Izglītības un kultūras iestādēm pieejamo ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu izpēte, novadu kultūras un izglītības nozaru vajadzību izpēte, nozaru prioritātes un priekšlikumi nākamajam periodam" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/111 Kuldīgas novada pašvaldība
Rēzeknes pilsētas kultūrtūrisma attīstības koncepcija 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/046 Rēzeknes pilsētas dome
Ķeguma novada projektu ideju burtnīca 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 Ķeguma novada dome
Ķeguma novada projektu ideju banka 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 Ķeguma novada dome
Pētījums "Uzņēmējdarbības vide Jūrmalas pilsētā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082 Jūrmalas pilsētas dome
Metodiskais amteriāls "BŪVNIECĪBAS PROJEKTU REALIZĀCIJA EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTU PROJEKTU IETVAROS" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082 Jūrmalas pilsētas dome
Eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/101 Liepājas pilsētas pašvaldība
Prezentācija "Eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/101 Liepājas pilsētas pašvaldība
Kultūras ideju finansēšanas iespējas 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/079 Vidzemes plānošanas reģions
Pētījums "Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087 Amatas novada pašvaldība
Metodiskais materiāls VALSTS UN PAŠVALDĪBU IEPIRKUMI 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106 Durbes novada dome
Par iespējām piesaistīt finansējumu teritoriju attīstībai 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/092 Jelgavas pilsētas dome
Rokasgrāmata projektu vadīšanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105 Smiltenes novada dome
PROJEKTA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS METODOLOĢIJA 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105 Smiltenes novada dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Cesvaines iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju vajadzību izpētes ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005 Cesvaines novada dome
Pētījuma "Saldus pilsētas satiksmes infrastruktūras esošā situācija un tās attīstības iespējas" gala ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/095 Saldus novada pašvaldība


 


Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu