Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

7. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Finanšu ministrija
1.  VSS-1092
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
   
2.  VSS-1093
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
3.  VSS-1094
TA-2566 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, SAM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-1095
TA-2555 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lēnu attīrīšanas iekārtas" Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-1096
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
6.  VSS-1107
TA-2423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IZM, LBAS, TM, VM   
7.  VSS-1108
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
8.  VSS-1097
TA-2531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, KM, LBAS, MK, TM   
9.  VSS-1098
TA-154 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, MK, TM, ZM   
10.  VSS-1100
TA-2417 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stigas" Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
11.  VSS-1101
TA-283 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 37, Zilupē, Zilupes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
12.  VSS-1119
TA-2487 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, MK, TM, VM   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
13.  VSS-1105
TA-2369 
Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"   Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, KM, LPS, TM, VARAM, KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome   
14.  VSS-1106
TA-2367 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, KM, LPS, TM, VARAM, KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome   
Labklājības ministrija
15.  VSS-1103
 
(2019) Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (15.11.2019)   
16.  VSS-1104
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, VARAM (21.11.2019)   
Satiksmes ministrija
17.  VSS-1112
TA-2561 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
18.  VSS-1113
TA-2418 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
19.  VSS-1114
TA-150 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-1115
TA-167 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-1116
TA-2252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, LPS, VARAM (13.11.2019)   
22.  VSS-1117
TA-2249 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, KM, LPS, VARAM, Būvniecības valsts kontroles birojs (13.11.2019)   
23.  VSS-1118
TA-2248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, LPS, VARAM, Būvniecības valsts kontroles birojs (13.11.2019)   
Veselības ministrija
24.  VSS-1109
TA-2370 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.  VSS-1110
TA-767 
Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Zemkopības ministrija
26.  VSS-1111
TA-2333 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments