Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

14. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-390
 
Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"  Ziņojums zināšanai

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, PKC, TM, VARAM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (20.05.2020)   
Finanšu ministrija
2.  VSS-370
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi""   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija   
Iekšlietu ministrija
3.  VSS-388
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
FM, GP, LPS, TM, VM   
Izglītības un zinātnes ministrija
4.  VSS-371
 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
5.  VSS-372
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes", Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
6.  VSS-386
 
Likumprojekts "Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu"  Likumprojekts

Kultūras politika 
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LM, TM   
Labklājības ministrija
7.  VSS-373
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, GP, IEM, KNAB, LBAS, LDDK, TM   
8.  VSS-374
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, KNAB, LBAS, LDDK, TM   
9.  VSS-375
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM   
10.  VSS-376
 
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienu pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, LBAS, TM   
11.  VSS-377
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
12.  VSS-378
 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienu pensiju likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, TM   
13.  VSS-379
 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienu pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, TM   
14.  VSS-380
 
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienu pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, GP, TM   
15.  VSS-381
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, KM, LBAS, LPS, TM   
16.  VSS-382
 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, KNAB, TM   
17.  VSS-383
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, IEM, TM, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests   
18.  VSS-384
 
Likumprojekts "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, TM, VM   
19.  VSS-385
 
Noteikumu projekts "Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, VM   
Tieslietu ministrija
20.  VSS-389
 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, SAM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.  VSS-387
 
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments