Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

28. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-431
 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, KM, LDDK, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
2.  VSS-432
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, SPRK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
3.  VSS-419
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-420
 
Likumprojekts "Izslēdzošā ieskaita piemērošanas atvasināto finanšu instrumentu darījumos likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-421
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-422
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-423
 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"   Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-424
 
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"   Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-425
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM   
10.  VSS-426
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-427
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-428
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļnīcā", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, ZM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-439
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LPS, TM, VM   
Labklājības ministrija
14.  VSS-429
TA-1151 
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā"  MK rīkojuma projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, TM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-436
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, ZM   
16.  VSS-437
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
17.  VSS-438
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"   MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
18.  VSS-433
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, GP, IEM, IZM, KNAB, LM   
Valsts kanceleja
19.  VSS-430
 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  MK instrukcijas projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
20.  VSS-434
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
21.  VSS-435
 
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, MK, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments