Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

18. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-702
 
Grozījumi Nacionālās drošības likumā  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Banka, Tiesībsargs, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests   
2.  VSS-703
 
Grozījumi Mobilizācijas likumā  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Banka, Tiesībsargs, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests   
3.  VSS-704
 
Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Banka, Tiesībsargs, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests   
4.  VSS-705
 
Par nekustamā īpašuma “Teikmaņi” Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
5.  VSS-706
 
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
Ārlietu ministrija
6.  VSS-727
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 707 “Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas””   MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
7.  VSS-710
 
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM   
Finanšu ministrija
8.  VSS-692
 
Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM   
9.  VSS-693
 
Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestā  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, TM   
10.  VSS-694
 
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
11.  VSS-695
 
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-696
 
Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestāde iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam   MK instrukcijas projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
13.  VSS-707
 
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, TM   
14.  VSS-708
 
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, TM   
15.  VSS-709
 
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, TM   
Iekšlietu ministrija
16.  VSS-697
 
Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienu, kā arī valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
17.  VSS-698
 
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
18.  VSS-699
 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
19.  VSS-700
 
Grozījums likumā “Par pašvaldībām”  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, KNAB, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM   
20.  VSS-701
 
Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
21.  VSS-735
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valmieras tehnikuma nolikums”   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
22.  VSS-737
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām”   MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM, Rīgas dome   
23.  VSS-738
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””   Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
24.  VSS-739
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums””   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
25.  VSS-740
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma nolikums”   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
26.  VSS-741
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē”  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, FM, TM   
Kultūras ministrija
27.  VSS-691
 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, TM   
Satiksmes ministrija
28.  VSS-711
 
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 „Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
29.  VSS-712
 
Par Ministru kabineta 1995.gada 11.aprīļa rīkojuma Nr.168 “Par Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības nolīgumu par dzelzceļa transporta darbību” atzīšanu par spēku zaudējušu.  TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
   
30.  VSS-713
 
Grozījums likumā „Par aviāciju”  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
31.  VSS-714
 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, TM, VARAM   
32.  VSS-715
 
Grozījumi Pasta likumā  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, SPRK, TM   
Tieslietu ministrija
33.  VSS-723
 
Informatīvais ziņojums par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016. gada līdz 2017. gadam  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, KM, PKC   
34.  VSS-724
 
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LPS, VARAM   
Veselības ministrija
35.  VSS-725
 
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, PKC, TM   
36.  VSS-726
 
Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, IEM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
37.  VSS-728
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VM, ZM   
38.  VSS-729
 
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, VM   
39.  VSS-730
 
Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”  Likumprojekts

Vides politika 
FM, TM   
40.  VSS-731
 
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
41.  VSS-732
 
Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
42.  VSS-733
 
Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, LPS, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
43.  VSS-734
 
Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
44.  VSS-716
 
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 „Augu karantīnas noteikumi”   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
45.  VSS-717
 
Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
46.  VSS-718
 
„ Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"".   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
47.  VSS-719
 
projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās””   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
48.  VSS-720
 
Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācija”””  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
49.  VSS-721
 
Grozījumi „Pārtikas aprites un uzraudzības likumā”  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
50.  VSS-722
 
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
51.  VSS-736
 
Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019. – 2023. gadam   Plāna projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, PKC, TM, VARAM   

 

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. p.k. Politikas joma Politikas nozare Politikas apakšnozare (ja tāda ir)

1

2

3

4

1.

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi

1.1. Attīstības sadarbība

1.2. Eiropas Savienības institucionālie jautājumi

1.3. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumi

1.4. Starptautiskās attiecības

1.5. Starptautiskās un reģionālās organizācijas

1.6. Valsts ārējā drošība

 

2.

Budžeta un finanšu politika

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus politika

2.3. Finanšu vadība

2.4. Grāmatvedība

2.5. Monetārā politika

2.6. Nodokļu politika

2.7. Valsts un pašvaldību budžeta politika

 

3.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

3.1. Lauksaimniecības politika

3.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

3.2. Meža politika

3.3. Zivsaimniecības politika

3.4. Pārtikas drošība un kvalitāte

3.5. Dzīvnieku veselības politika

 

4.

Iekšlietu politika

4.1. Glābšana un civilā aizsardzība

4.2. Iedzīvotāju uzskaite

4.3. Migrācijas politika

4.4. Noziedzības novēršana un apkarošana

4.5. Personas tiesību un interešu aizsardzība

4.6. Sabiedriskā kārtība un drošība

4.7. Valsts robežas drošība

4.8. Valsts ugunsdrošība

 

5.

Industrijas un pakalpojumu politika

5.1. Ārējā ekonomiskā politika

5.1.1. Ārējās ekonomiskās attiecības

5.1.2. Ārējā tirdzniecība

5.1.3. Eksporta veicināšana

5.2. Būvniecības politika

 

5.3. Enerģētika

5.3.1. Atjaunojamie energoresursi

5.4. Iekšējā tirgus politika

5.5. Inovāciju attīstība

5.6. Mājokļu politika

5.7. Patērētāju tiesību aizsardzība

5.8. Rūpniecība

5.9. Standartizācijas politika

 

5.10. Tautsaimniecības struktūrpolitika

5.10.1. Publiskā un privātā partnerība

6.

Izglītības un zinātnes politika

6.1. Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

6.2. Mūžizglītības sistēmas attīstība

6.3. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība

6.4. Valsts valodas attīstība

6.5. Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

 

7.

Kultūras politika

7.1. Autortiesību politika

 

7.2. Kultūras attīstība

7.2.1. Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība

7.2.2. Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana

7.3. Kultūras mantojuma saglabāšana

7.3.1. Kultūras pieminekļu aizsardzība

7.4. Kultūrizglītība

 

8.

Nodarbinātības un sociālā politika

8.1. Darba politika

8.1.1. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs

8.1.2. Minimālā darba alga

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana

8.1.4. Darba aizsardzība

8.2. Sociālā aizsardzība

8.2.1. Sociālā apdrošināšana

8.2.2. Valsts sociālie pabalsti

8.2.3. Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi

8.2.4. Sociālais darbs

8.2.5. Sociālā palīdzība

8.2.6. Invalīdu vienlīdzīgas iespējas

8.3. Dzimumu līdztiesība

8.4. Sociālā iekļaušana

8.5. Bērnu un ģimenes politika

 

9.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

9.1. Informācijas sabiedrības attīstība

9.2. Jaunatnes politika

 

9.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība

9.3.1. Nevalstisko organizāciju attīstība

9.4. Sabiedrības integrācija

9.4.1. Mazākumtautību tiesības

9.4.2. Sabiedrības iecietības veicināšana

9.5. Vēlēšanu sistēmas attīstība

 

9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  

10.

Publiskās pārvaldes politika

10.1. Attīstības plānošana

10.2. E-pārvaldes attīstība

10.3. Labāka regulējuma politika

10.4. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību sistēmas attīstība

 

10.5. Valsts pārvaldes attīstība

10.5.1. Cilvēkresursu attīstība

10.5.2. Kvalitātes vadība

10.5.3. Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu attīstība

10.5.4. Valdības komunikācijas politika

10.6. Valsts īpašumu pārvaldība

11.

Reģionālā politika

11.1. Ainavu politika

11.2. Eiropas teritoriālā sadarbība

 

11.3. Reģionālā attīstība

11.3.1. Lauku attīstība

11.3.2. Pilsētu attīstība

11.4. Telpiskā plānošana

 

11.5. Zemes politika

11.5.1. Zemes resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

12.

Tieslietu politika

12.1. Valststiesību politika

12.1.1. Konstitucionālās tiesības

12.1.2. Cilvēktiesības

12.1.3. Administratīvās tiesības

12.1.4. Administratīvā procesa tiesības

12.1.5. Administratīvo sodu tiesības

12.1.6. Administratīvo sodu procesa tiesības

12.2. Krimināltiesību politika

12.2.1. Krimināltiesības

12.2.2. Kriminālprocesa tiesības

12.2.3. Kriminālsodu izpildes tiesības

12.3. Civiltiesību politika

12.3.1. Civiltiesības

12.3.2. Civilprocesa tiesības

12.3.3. Komerctiesības

12.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika

12.5. Tiesu sistēmas attīstības politika

 

12.6. Starptautisko tiesību politika

12.6.1. Starptautiskās privāttiesības

12.6.2. Starptautiskās publiskās tiesības

12.7. Eiropas Savienības tiesību politika

 

13.

Transporta un sakaru politika

13.1. Sakaru politika

13.1.1. Elektronisko sakaru politika

13.1.2. Pasta politika

13.1.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politika

13.2. Transporta politika

13.2.1. Autosatiksmes politika

13.2.2. Dzelzceļa politika

 

13.2.3. Gaisa transporta politika

13.2.4. Jūras transporta politika

13.2.5. Sabiedriskā transporta politika

13.2.6. Tranzīt­pārvadājumu politika

14.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

14.1. Interešu izglītība

14.2. Sporta politika

14.3. Tūrisma politika

 

15.

Uzņēmējdarbības politika

15.1. Komercdarbības attīstība

15.2. Konkurētspējas attīstība

15.3. Privatizācijas politika

 

16.

Valsts aizsardzības politika

16.1. Militārā izglītība

16.1.1. Profesionālā dienesta attīstība

16.2. Nacionālo bruņoto spēku attīstība

16.2.1. Dalība starptautiskās operācijās

16.2.2. Nacionālo bruņoto spēku modernizācija

17.

Veselības politika

17.1. Farmācija

17.2. Sabiedrības veselība

17.3. Veselības aprūpe

 

18.

Vides politika

18.1. Dabas aizsardzība

18.2. Klimata pārmaiņas

18.3. Vides aizsardzība

 

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

LR VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

PKC Pārresoru koordinācijas centrs

LBAS
LDDK

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija

.