Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

23. maija Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-449
 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, KM, SAB, SAM, TM, VARAM, ZM, Valsts drošības dienests, Militārās izlūkošanas un drošības dienests   
2.  VSS-450
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM   
3.  VSS-451
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-462
 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, SAB, TM, VARAM, VM, Valsts ieņēmumu dienests; Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts vides dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
5.  VSS-441
 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM   
6.  VSS-442
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Finanšu nozares asociācija   
7.  VSS-443
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, MK, TM, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-444
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, IEM, LDDK, SAM, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-445
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-446
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-447
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-448
 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-458
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VM   
14.  VSS-459
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
15.  VSS-460
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-452
 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM, ZM   
17.  VSS-453
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
18.  VSS-454
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
19.  VSS-455
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, IEM, TM   
20.  VSS-456
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, TM   
21.  VSS-457
 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (30.05.2019)   
Tieslietu ministrija
22.  VSS-461
 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, PKC   
Veselības ministrija
23.  VSS-463
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, PKC, TM   

 

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. p.k. Politikas joma Politikas nozare Politikas apakšnozare (ja tāda ir)

1

2

3

4

1.

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi

1.1. Attīstības sadarbība

1.2. Eiropas Savienības institucionālie jautājumi

1.3. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumi

1.4. Starptautiskās attiecības

1.5. Starptautiskās un reģionālās organizācijas

1.6. Valsts ārējā drošība

 

2.

Budžeta un finanšu politika

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus politika

2.3. Finanšu vadība

2.4. Grāmatvedība

2.5. Monetārā politika

2.6. Nodokļu politika

2.7. Valsts un pašvaldību budžeta politika

 

3.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

3.1. Lauksaimniecības politika

3.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

3.2. Meža politika

3.3. Zivsaimniecības politika

3.4. Pārtikas drošība un kvalitāte

3.5. Dzīvnieku veselības politika

 

4.

Iekšlietu politika

4.1. Glābšana un civilā aizsardzība

4.2. Iedzīvotāju uzskaite

4.3. Migrācijas politika

4.4. Noziedzības novēršana un apkarošana

4.5. Personas tiesību un interešu aizsardzība

4.6. Sabiedriskā kārtība un drošība

4.7. Valsts robežas drošība

4.8. Valsts ugunsdrošība

 

5.

Industrijas un pakalpojumu politika

5.1. Ārējā ekonomiskā politika

5.1.1. Ārējās ekonomiskās attiecības

5.1.2. Ārējā tirdzniecība

5.1.3. Eksporta veicināšana

5.2. Būvniecības politika

 

5.3. Enerģētika

5.3.1. Atjaunojamie energoresursi

5.4. Iekšējā tirgus politika

5.5. Inovāciju attīstība

5.6. Mājokļu politika

5.7. Patērētāju tiesību aizsardzība

5.8. Rūpniecība

5.9. Standartizācijas politika

 

5.10. Tautsaimniecības struktūrpolitika

5.10.1. Publiskā un privātā partnerība

6.

Izglītības un zinātnes politika

6.1. Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

6.2. Mūžizglītības sistēmas attīstība

6.3. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība

6.4. Valsts valodas attīstība

6.5. Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

 

7.

Kultūras politika

7.1. Autortiesību politika

 

7.2. Kultūras attīstība

7.2.1. Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība

7.2.2. Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana

7.3. Kultūras mantojuma saglabāšana

7.3.1. Kultūras pieminekļu aizsardzība

7.4. Kultūrizglītība

 

8.

Nodarbinātības un sociālā politika

8.1. Darba politika

8.1.1. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs

8.1.2. Minimālā darba alga

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana

8.1.4. Darba aizsardzība

8.2. Sociālā aizsardzība

8.2.1. Sociālā apdrošināšana

8.2.2. Valsts sociālie pabalsti

8.2.3. Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi

8.2.4. Sociālais darbs

8.2.5. Sociālā palīdzība

8.2.6. Invalīdu vienlīdzīgas iespējas

8.3. Dzimumu līdztiesība

8.4. Sociālā iekļaušana

8.5. Bērnu un ģimenes politika

 

9.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

9.1. Informācijas sabiedrības attīstība

9.2. Jaunatnes politika

 

9.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība

9.3.1. Nevalstisko organizāciju attīstība

9.4. Sabiedrības integrācija

9.4.1. Mazākumtautību tiesības

9.4.2. Sabiedrības iecietības veicināšana

9.5. Vēlēšanu sistēmas attīstība

 

9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  

10.

Publiskās pārvaldes politika

10.1. Attīstības plānošana

10.2. E-pārvaldes attīstība

10.3. Labāka regulējuma politika

10.4. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību sistēmas attīstība

 

10.5. Valsts pārvaldes attīstība

10.5.1. Cilvēkresursu attīstība

10.5.2. Kvalitātes vadība

10.5.3. Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu attīstība

10.5.4. Valdības komunikācijas politika

10.6. Valsts īpašumu pārvaldība

11.

Reģionālā politika

11.1. Ainavu politika

11.2. Eiropas teritoriālā sadarbība

 

11.3. Reģionālā attīstība

11.3.1. Lauku attīstība

11.3.2. Pilsētu attīstība

11.4. Telpiskā plānošana

 

11.5. Zemes politika

11.5.1. Zemes resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

12.

Tieslietu politika

12.1. Valststiesību politika

12.1.1. Konstitucionālās tiesības

12.1.2. Cilvēktiesības

12.1.3. Administratīvās tiesības

12.1.4. Administratīvā procesa tiesības

12.1.5. Administratīvo sodu tiesības

12.1.6. Administratīvo sodu procesa tiesības

12.2. Krimināltiesību politika

12.2.1. Krimināltiesības

12.2.2. Kriminālprocesa tiesības

12.2.3. Kriminālsodu izpildes tiesības

12.3. Civiltiesību politika

12.3.1. Civiltiesības

12.3.2. Civilprocesa tiesības

12.3.3. Komerctiesības

12.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika

12.5. Tiesu sistēmas attīstības politika

 

12.6. Starptautisko tiesību politika

12.6.1. Starptautiskās privāttiesības

12.6.2. Starptautiskās publiskās tiesības

12.7. Eiropas Savienības tiesību politika

 

13.

Transporta un sakaru politika

13.1. Sakaru politika

13.1.1. Elektronisko sakaru politika

13.1.2. Pasta politika

13.1.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politika

13.2. Transporta politika

13.2.1. Autosatiksmes politika

13.2.2. Dzelzceļa politika

 

13.2.3. Gaisa transporta politika

13.2.4. Jūras transporta politika

13.2.5. Sabiedriskā transporta politika

13.2.6. Tranzīt­pārvadājumu politika

14.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

14.1. Interešu izglītība

14.2. Sporta politika

14.3. Tūrisma politika

 

15.

Uzņēmējdarbības politika

15.1. Komercdarbības attīstība

15.2. Konkurētspējas attīstība

15.3. Privatizācijas politika

 

16.

Valsts aizsardzības politika

16.1. Militārā izglītība

16.1.1. Profesionālā dienesta attīstība

16.2. Nacionālo bruņoto spēku attīstība

16.2.1. Dalība starptautiskās operācijās

16.2.2. Nacionālo bruņoto spēku modernizācija

17.

Veselības politika

17.1. Farmācija

17.2. Sabiedrības veselība

17.3. Veselības aprūpe

 

18.

Vides politika

18.1. Dabas aizsardzība

18.2. Klimata pārmaiņas

18.3. Vides aizsardzība

 

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

LR VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

PKC Pārresoru koordinācijas centrs

LBAS
LDDK

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija

.