Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.5

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.5

2007.gada 14.decembrī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas:

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos
Inta garā,
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta
Konstitucionālo tiesību nodaļas vadītāja
Edgars Pastars,
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

 

 


Par Iesniegumu likumu(I.Nikuļceva, I.Garā, E.Pastars, S.Līce)

 

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas vadītājas Intas Garās un Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomnieka Edgara Pastara sniegto informāciju par būtiskajām atšķirībām starp iepriekšējo kārtību un jaunajā Iesniegumu likumā paredzēto iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts iestādēs, t.sk. šādus papildu komentārus:

- Iesniegumu likuma mērķis – veicināt privātpersonu līdzdalību valsts pārvaldē;

- ņemt vērā, ka Informācijas atklātības likumā (15 dienas) un Iesniegumu likumā (1 mēnesis) paredzētie termiņi atšķiras;

- turpmāk nav nepieciešams atsevišķs žurnāls iesniegumu reģistrēšanai ar īsu satura aprakstu. Iesniegumu un atbildes sniegšanas reģistrēšanas kārtību iestādē nosaka iestādes vadītājs. Iepriekš to noteica Ministru kabineta noteikumos;

- Iesniegumu likumu nepiemēro e-pasta vēstulēm bez elektroniskā paraksta. Atbildes uz šādām vēstulēm sniegšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs;

- Iesniegumu likums neparedz atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja tomēr nepieciešama papildu izpēte, iestāde viena mēneša laikā sniedz atbildi vismaz par izskatīšanas virzību;

- iestāde var pārsūtīt iesniegumu kompetentai iestādei 7 darbadienu laikā un papildus informē par to iesniedzēju. Attiecīgi kompetentā iestāde atbildi sniedz viena mēneša laikā no pārsūtīšanas dienas. Padotības iestādēm nepārsūta (var uzdot atbildi sniegt ar rezolūciju). Tālāka pārsūtīšana nav paredzēta, taču, ja tomēr tas ir nepieciešams, nedrīkst mainīt atbildes sniegšanas termiņu;

- ja likums pieļauj atbildi nesniegt, iestāde iesniedzēju informē, ka iesniegums saņemts, bet atbilde netiks sniegta, atsaucoties uz attiecīgo likuma normu;

- atteikums sniegt atbildi ir noformējams atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām;

- apmeklētāju pieņemšana – iestāde nosaka konkrēto amatpersonu, pie kuras privātpersonai vērsties. Ja apmeklējuma laikā konstatē, ka attiecīgā amatpersona nav kompetenta atbildēt uz privātpersonas mutvārdu iesniegumu, iesniegumu noformē rakstveidā privātpersonas klātbūtnē.

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce

 


Valsts kancelejas juriskonsulte Eva UpīteAtpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu