Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2013.gada 16.maijā

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Uzaicinātie:

Dace Kalsone,
Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītāja

Ilga Jermacāne,
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas juriskonsulte

Līga Ozoliņa,
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Kristīne Kuprijanova,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Daina Vaivare,
Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Marika Baltā

 

-

Vita Upeniece

 

-

Ineta Jursiņa-Videmane

No Ārlietu ministrijas

-

Dāvis Baiža

No Centrālās statistikas pārvaldes

-

Ieva Začeste

No Civilās aviācijas aģentūras

-

Anna Čudare

No Ekonomikas ministrijas

-

Ivars Zemļanskis

No Finanšu ministrijas

-

Airina Andreičika

 

-

Agija Leitāne-Šķēle

 

-

Inta Liepa

No Iekšlietu ministrijas

-

Gunta Kurme

 

-

Dace Radzeviča

 

-

Ieva Potjomkina

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

 

-

Ilze Krastiņa

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Krastiņa

No Kultūras ministrijas

-

Inese Duļķe

No Labklājības ministrijas

-

Sjuzana Faizuļļina

No Latvijas Bankas

-

Ludmila Uzulnika

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Saeimas Juridiskā biroja

-

Gunārs Kusiņš

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

 

-

Inguna Strautmane

 

-

Agnis Driksna

No Tieslietu ministrijas

-

Jānis Tīts

No Veselības ministrijas

-

Anita Jurševica

 

-

Žanete Zvaigzne

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Ingrīda Misiņa

 

-

Gustavs Gailis

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Sandra Rocēna

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

  

1.§
Par grozījumiem tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu


(D.Vaivare, I.Začeste, K.Kuprijanova, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītājas Dainas Vaivares prezentāciju un ieteikumus attiecībā uz teksta noformēšanu, izdarot grozījumus normatīvajos aktos vai izsakot tos jaunā redakcijā.
2. Sagatavojot tiesību aktu projektus saistībā ar euro ieviešanu, izmantot Valsts kancelejas prezentācijā norādītos juridiskās tehnikas problēmjautājumu risinājumus.
3. Sagatavojot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par cenrāžiem, ieteicams tos izdot jaunā redakcijā, vienlaicīgi aktualizējot arī, piemēram, noteikumu nosaukumu, iestāžu nosaukumus un atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem.
Ja tiesību aktu par cenrādi neizdod jaunā redakcijā, tad tiesību aktu papildina ar jaunu pielikumu, kurā norādītas cenas euro, un šāda satura punktiem:

 „Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

 Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

4. Cenrāžos norāda atsauci uz jauno Pievienotās vērtības nodokļa likumu, kā arī, ja nepieciešams, veic pievienotās vērtības nodokļa likmes pārrēķinu, pamatojoties uz spēkā esošo nodokļa likmi.
5. Pieņemt zināšanai, ka euro simbola lietošana tiesību aktos nav atbalstāma, tomēr jautājums par euro simbola lietošanu, kā arī par statistikas vajadzībām izmantojamo veidlapu piemērošanu latos un euro vēl tiks apspriests Finanšu ministrijas darba grupā.

 Valsts kancelejas prezentāciju lūdzu skatīt protokola pielikumā.

 

2.§

Par normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijām


(D.Kalsone, L.Ozoliņa, K.Kuprijanova, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītājas Daces Kalsones sniegto informāciju, ka Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijas, normatīvo aktu iesniegšanas grafiks izskatīšanai Ministru kabinetā  un cita aktuāla informācija atrodama Finanšu ministrijas interneta vietnē: http://www.eiro.lv/ .2. Ņemt vērā, ka tiesību aktu projekti, kuros ir piemērots Euro ieviešanas kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punkts vai kas rada ietekmi uz valsts budžetu, tiek izskatīti parastā saskaņošanas kārtībā, nevis kā tehniski projekti.
3. Ņemt vērā Finanšu ministrijas ieteikumu, aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, vispirms konvertēt euro galīgo cenu (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un pēc tam aprēķināt pievienotās vērtības nodokļa apmēru.
4. Pieņem zināšanai, ka, konvertējot sodu apmērus, ir pieļaujams summas noapaļot uz augšu - „par sliktu” iedzīvotājiem. Tas ir vienīgais izņēmuma gadījums.
5. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieces Līgas Ozoliņas sniegto informāciju par Finanšu ministrijā tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā obligāti pārbaudāmajiem kritērijiem:

Finanšu ministrija izvērtēs:
5.1. vai valūtas konvertācija veikta pēc precīza kursa un pareizi noapaļota atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem (ja attiecīgais pants ir piemērots), kā arī, vai ir pareizi aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, ja tāds ir norādīts (saskaņā ar 09.05.2013. Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.18 12.§ 3.punktu);
5.2. Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta pielietošanas pamatojumu - par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem un kompensējošajiem pasākumiem (ja attiecīgais pants ir piemērots);
5.3. vai ir aizpildīts anotācijas III sadaļas 7.punkts „Cita informācija” gadījumos, ja tiesību aktam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo paredzēts fiskālo ietekmi segt resora budžeta ietvaros [atbilstoši Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijām].
5.4. vai nav negatīva  ietekme uz valsts budžetu (negatīva fiskālā ietekme);
5.5. vai normatīvajos aktos ir kopīgi problēmjautājumi un piedāvās vienveidīgu risinājumu.
6. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītājas Kristīnes Kuprijanovas sniegto informāciju par Tieslietu ministrijā tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā obligāti pārbaudāmajiem kritērijiem.

 Tieslietu ministrija izvērtēs:
6.1. vai projektā nav tādu grozījumu, kuri neattiecas uz euro ieviešanu;
6.2. vai ir iekļauti visi grozījumi, kas jāveic (piemēram, vai tekstā ir pamanīti visi lata apzīmējumi (saīsinājumi Ls, LVL) un atsauce uz Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu);
6.3. ja projektā norādītās summas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, izvērtēs, vai un kā aizpildīta anotācijas V sadaļa;
6.4. vai ir paredzēts projekta spēkā stāšanās termiņš – stājas spēkā euro ieviešanas dienā (izņēmums varētu būt gadījumos, kad grozījumiem ir jāstājas spēkā cenu paralēlās atspoguļošanas periodā);
6.5. vai ir paredzēti pārejas nosacījumi attiecībā uz iesāktām lietām latos, bet uz euro ieviešanas datumu vēl nepabeigtām;
6.6. vai nav negatīvas  ietekmes uz sabiedrību tajos projektos, kuros ir piemērots Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts (cipari apaļoti papildus matemātikai);
6.7. vai ir saistītie normatīvie akti, kur norādītajām summām jāsakrīt.

 

 3.§

Par nākamo valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmi


(D.Kalsone, L.Ozoliņa, K.Kuprijanova, I.Gailīte)

Nākamā valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksme tiek plānota 6.jūnijā plkst.14.00.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārstāvji prezentēs jaunās interneta vietnes un datu bāzes "Likumi.lv", kas uzsāks darbu ar 2013.gada 24.maiju, priekšrocības un iespējas, par ko iespējams pārliecināties jau tagad, izmantojot "Likumi.lv" piedāvāto saiti uz testa vietni.
Juridisko dienestu pārstāvji ir aicināti izteikt viedokli un jautājumus.

 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Juridiskā departamenta
juriskonsulte Sandra Rocēna

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu