Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2013.gada 19.decembrī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja


Uzaicinātie:


Ance Pētersone,
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante

Agija Leitāne-Šķēle,
Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta juriskonsulte

Dalībnieki:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

Vita Upeniece

No Ārlietu ministrijas

Katrīna Kaktiņa

No Civilās aviācijas aģentūras

Anna Čudare

No Ekonomikas ministrijas

Laura Agne

No Finanšu ministrijas

Aiga Putniņa

No Ģenerālprokuratūras

Elita Jurkjāne

No Iekšlietu ministrijas

Gunta Kurme

No Izglītības un zinātnes ministrijas

Raimonds Kārkliņš

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

Diāna Kurpniece

 

Rita Purmale-Jirgensone

No Kultūras ministrijas

Inese Duļķe

No Labklājības ministrijas

Edgars Korčagins

No Latvijas Bankas

Ludmila Uzulnika

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

Baiba Pope-Veisa

No Satiksmes ministrijas

Inguna Strautmane

 

Madara Jusina

 

Lauris Kanderis

No Tieslietu ministrijas

Kristīne Kuprijanova

 

Aleksejs Remesovs

 

Sandra Vīgante

 

Sanita Mertene

No Veselības ministrijas

Elga Zorgevica-Prāma

 

Ieva Brūvere

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Aiga Putniņa

No Zemkopības ministrijas

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

Solveiga Līce

 

Valentīna Strazdiņa

 

Ēriks Barbaks

 

1.§

 Par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī(A.Pētersone, I.Gailīte)


1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultantes Ances Pētersones sniegto informāciju:
1.1. par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī;
1.2. par plānotajām mācībām par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē) saistībā ar izmaiņām, kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. Mācības notiks no š.g. janvāra otrās puses līdz martam;
1.3. par atšķirību starp anotācijas II sadaļas un III sadaļas saturu: II sadaļā norādāms administratīvais slogs finansiālā izteiksmē, kas ar ieviešamo regulējumu tiks uzlikts privātpersonai un citai institūcijai, bet III sadaļā norāda atbildīgās institūcijas budžeta izdevumus un ienākumus.

2. Vienoties, ka, ja tiesību akta projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2013.gada 31.decembrim vai tā saskaņošana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim, izskatīšanai Ministru kabinetā var virzīt tiesību aktu projektu ar anotāciju, kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" prasībām, kas ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

 2.§

 

Par Valsts pārvaldes iekārtas likumā īpaši nenoteiktu iestāžu iekšējo dokumentu veidu statusu un formu


(A.Leitāne-Šķēle, I.Gailīte)


1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta juriskonsultes Agijas Leitānes-Šķēles sniegto informāciju par problēmām saistībā ar tādu iestāžu izdoto iekšējo tiesību aktu un citu informatīvo materiālu izdošanu, statusu un formu, kas nav definēti Valsts pārvaldes iekārtas likumā kā iekšējie normatīvie akti.

2. Atbalstīt viedokli, ka iestāžu izdoto iekšējo tiesību aktu veidu un statusu nosaka pēc tā satura, piemēram, ja tas satur normas, kas pēc būtības domātas kā saistošas iestādes darbiniekiem un nekur citur nav regulētas, tās noformējamas iekšēja normatīva akta veidā. Ja dokuments satur, piemēram, kvalitātes vadības procesu shēmas, kas izstrādātas informatīvā nolūkā un kur paši procesi jau noregulēti ārējos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos, tāds dokuments nav uzskatāms par iekšēju normatīvu aktu.

3. Aicināt Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentu organizēt informācijas apmaiņu ar citu iestāžu kvalitātes vadības speciālistiem par labāko praksi kvalitātes vadības sistēmas noregulējumam iekšējos normatīvajos aktos.

 

 

3.§

 Par Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanas gaitu un plāniem Ministru kabineta kārtības rullī paredzēto procesu modernizēšanai(S.Līce, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītājas Ineses Gailītes sniegto informāciju par Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanas gaitu un papildināšanu ar starptautisko līgumu projektu izstrādes nodaļu.

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vietnieces Solveigas Līces sniegto informāciju par plānotajām izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī regulēto procesu modernizēšanai, t.sk. vienotā portāla tiesību aktu projektu izstrādei un saskaņošanai ieceri, kā arī Igaunijas pieredzi (Projektu informācijas sistēma http://eelnoud.valitsus.ee).

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta
vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu