Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt


VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.4

2005.gada 13.maijā

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas

Māris Gorodcovs,

Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Ārlietu ministrijas

-

Inese Freimane

 

-

Kaspars Mekons

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Zane Matīsa

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

 

-

 

Dace Grīnberga

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

 

-

 

Inese Gaidele

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Krastiņa

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Anda Vectēva

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

 

-

Mārīte Augstmane

No Tieslietu ministrijas

-

Inese Nikuļceva

 

-

Egita Šķibele

 

-

Gundars Kauliņš

 

-

Ivars Kokorevičs

 

-

Kristīne Lemantoviča

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

No Vides ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

 

-

Kristīne Kjago

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Solveiga Līce

 

-

Eva Upīte

 

-

Ivars Mēkons

 

-

Iveta Judina

 

-

Ilze Apse

 

-

Daina Vaivare

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece


1.§

 

Par likumā "Par aviāciju" paredzētajiem deleģējumiem Civilās aviācijas administrācijai izdot normatīvos aktus

(A.Ļubļina, M.Gorodcovs, I.Nikuļceva, I.Freimane, S.Līce, M.Augstmane, E.Šķibele, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktores A.Ļubļinas un Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora M.Gorodcova sniegto informāciju par likumā "Par aviāciju" paredzētajiem deleģējumiem Civilās aviācijas administrācijai izdot normatīvos aktus.

2. Ņemt vērā, ka daudzpusējo starptautisko līgumu normas nav jāpārraksta nacionālajos normatīvajos aktos.

Ārlietu ministrijai sniegt informāciju par to, vai daudzpusēja starptautiska līguma pielikuma normas ir tieši piemērojamas tāpat kā paša starptautiskā līguma pamatteksta normas.

3. Tieslietu ministrijai noskaidrot Eiropas Komisijas viedokli par to, vai Eiropas Savienības direktīva uzskatāma par pārņemtu ar pievienošanos starptautiskam līgumam (vai citādā veidā starptautiskam līgumam kļūstot saistošam Latvijai), ja starptautiskais līgums paredz tādas pašas normas, kādas ir Eiropas Savienības direktīvā, kuru Latvijai jāpārņem. Ar nosacījumu, ka nacionālajā normatīvajā aktā, ar kuru attiecīgo starptautisko līgumu ienes Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā, ietver atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu, kuru pārņem šādā veidā.

4. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā sanāksmē.

 

 

2.§

 

Par Eiropas Savienības regulās ietverto atsauču uz direktīvām atspoguļojumu nacionālajos tiesību aktos

 


 

(I.Nikuļceva, E.Šķibele, I.Gailīte, A.Vītols, D.Grīnberga, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāres vietnieces I.Nikuļcevas sniegto informāciju par Eiropas Savienības regulās ietverto atsauču uz direktīvām atspoguļojumu nacionālajos tiesību aktos un izklāstītās problēmas risinājuma variantiem.

2. Tieslietu ministrijai noskaidrot Finanšu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja viedokli minētajā jautājumā.

3. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā sanāksmē.

 

 

 

 

3.§

 

Par informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām apjomīgos nacionālajos tiesību aktos

 


 

(I.Nikuļceva, I.Gailīte, D.Grīnberga, S.Līce, A.Vītols, D.Vaivare, A.Ļubļina, A.Vembre, I.Krastiņa, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāres vietnieces I.Nikuļcevas sniegto informāciju par informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām apjomīgos nacionālajos tiesību aktos.

2. Tieslietu ministrijai noskaidrot Saeimas Juridiskā biroja viedokli par informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvu mainīšanas lietderību.

3. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā sanāksmē.

 

 

4.§

 

Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko regulējumu

 


 

(E.Upīte, A.Stašāne, I.Gailīte, I.Kokorevičs, I.Kalniņa, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas Juridiskā departamenta direktores A.Stašānes sniegto informāciju par nepieciešamību mainīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko regulējumu.

2. Neatbalstīt Vides ministrijas priekšlikumu pārrakstīt individuālajos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos normas, kuras ir ietvertas vispārējos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos ietvertās normas.

Ņemt vērā, ka, ja nepieciešams paredzēt, ka atsevišķas normas, kuras paredzētas vispārējos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos, nav attiecināmas uz konkrēto aizsargājamo teritoriju, individuālajos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos to attiecīgi atrunā.

 

 

5.§

 

Par nākamo sanāksmi

 


 

(E.Upīte, A.Stašāne, I.Gailīte, I.Kokorevičs, I.Kalniņa, E.Ektermane)

 

1. Turpināt izskatīt šajā sanāksmē atliktos Satiksmes ministrijas un Tieslietu ministrijas jautājums. Aicināt piedalīties sanāksmē Saeimas Juridiskā biroja vadītāju G.Kusiņu.

2. Izskatīt Tieslietu ministrijas kopīgi ar Valsts kanceleju ierosināto jautājumu par Ministru kabineta protokollēmumu grozīšanu.

 

 

Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās E.Ektermane

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece S.Līce

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu