Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 12.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 7.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 12.martā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-14
TA-522 
Zivsaimniecības nozares Nacionālā stratēģiskā plāna projekts 2007.-2013.gadam
 
Zemkopības ministrija  A.Reinholds    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-924
TA-3478 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi turpmākie zemes īpašumu apmēru ierobežojumi, un publicējamie zemes īpašumu rādītāji"  Tieslietu ministrija  M.Jēgere    Izskatīts MKK sēdē