Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 23.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris
Rīgā 2007.gada 19.aprīlī
20.aprīlī plkst. 16:40 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 23.aprīlī
plkst. 10:00

 

Informējam, ka kārtējā Ministru kabineta komitejas sēde notiks š.g. 7.maijā plkst. 10:00 
 
 
Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1276
TA-878 
Par Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmas projektu 2007.-2011.gadam  Vides ministrija  A.Celmiņa  K.Zommere  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1809
TA-763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""
(Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)
 
Satiksmes ministrija  L.Dripe    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  TA-812  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""
 
Ekonomikas ministrija  U.Sarma  N.Freivalds
D.Merirands
A.Kurgs
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-811  Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"
(Saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums par jautājuma neizskatīšanu)
 
Ekonomikas ministrija  U.Sarma  N.Freivalds
D.Merirands
A.Kurgs
 
Komitejas sēdē neizskatīt 
2.4.  VSS-472
TA-1682 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Aleksandrova  G.Lorencis
I.Gailīte
M.Kaņeps
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  TA-596  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Brazovskis    Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  TA-683  Par protokollēmuma projektu "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi"  Finanšu ministrija  A.Tiknuss    Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-279
TA-877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi""  Finanšu ministrija  I.Stepanova  R.Bika  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.8.  TA-555  Informatīvais ziņojums par nepieciešamību izstrādāt grozījumus tiesību aktos, kas regulē ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu  Tieslietu ministrija  S.Mertena    Izskatīts MKK sēdē