Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 7.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 2.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 7.maijā
plkst. 10:00

 

Informējam, ka š.g. 7.maijā, pirms Ministru kabineta komitejas sēdes
plkst. 10:00 notiks Ministru kabineta ārkārtas sēde.

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-291  Koncepcijas projekts "Par jauna konferenču centra būvniecību"  Finanšu ministrija  M.Kaijaks  A.Dobrājs  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1362
TA-853 
Par Izglītības un zinātnes ministrijas darbības stratēģijas projektu 2007.-2009.gadam
 
Izglītības un zinātnes ministrija  E.Petrovska    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1076
TA-354 
Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu 2007.-2013.gadam

 
Vides ministrija  R.Bebris  M.Baltkalns
R.Vesere
I.Doniņa
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1277
TA-678 
Par Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu 2007.-2013.gadam  Vides ministrija  R.Bebris  M.Baltkalns
R.Vesere
I.Doniņa
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  TA-791  Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-443  Informatīvais ziņojums par universālā pakalpojuma fonda vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1809
TA-763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

(Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)
 
Satiksmes ministrija  L.Dripe    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-96
TA-971 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (139.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-273
TA-996 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (148.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore

 
M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-155
TA-974 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (144.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-203
TA-1054 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (146.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-289
TA-1103 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (149.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  VSS-100
TA-835 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Burka  E.Skribnovska  Izskatīts MKK sēdē 
2.9.  VSS-157
TA-968 
Likumprojekts "Komerciālās prakses likums"  Ekonomikas ministrija  I.Heldorfa  L.Zemīte  Izskatīts MKK sēdē 
2.10.  VSS-159
TA-970 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  I.Heldorfa  L.Zemīte  Izskatīts MKK sēdē 
2.11.  VSS-160
TA-972 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ekonomikas ministrija  I.Heldorfa  L.Zemīte  Izskatīts MKK sēdē 
2.12.  VSS-158
TA-973 
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Heldorfa  L.Zemīte  Izskatīts MKK sēdē 
2.13.  VSS-1824
TA-925 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija  G.Romeiko  J.Dumpis  Izskatīts MKK sēdē 
2.14.  TA-745  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 rekonstrukciju"
 
Kultūras ministrija  J.Garjāns  M.Kaijaks  Izskatīts MKK sēdē 
2.15.  VSS-840
TA-2603 
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"  Veselības ministrija  A.Čivčs    Izskatīts MKK sēdē