Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 4.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 30.maijā
30.maijā plkst. 15:25 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 4.jūnijā
plkst. 10:00
(pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes)

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1030
TA-195 
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"  Ministru prezidents  A.Vilks    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Dz.Grasmanis   I.Pilmanis  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-520
TA-1401 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai" (155.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-363
TA-1230 
Noteikumu projekts "Informācijas par Eiropas Savienības fondu projektiem publiskošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Aivare  E.Šadris
I.Āboliņa 
Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-366
TA-1224 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu"  Finanšu ministrija  I.Baltiņa  L.Barbara  Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-287
TA-881 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apturama saimnieciskā darbība speciālās pārbaudes veikšanai, ja nav nodrošināta ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite"  Finanšu ministrija  I.Uļjanova    Izskatīts MKK sēdē