Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 18.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 13.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 18.jūnijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-52
TA-1191 
Koncepcijas projekts par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis  I.Briede  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-202
TA-1566 
Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projekts 2007.gadam  Ekonomikas ministrija  A.Andriksone  I.Cirmane  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1691
TA-1578 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (117.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1730
TA-1580 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (126.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-1347  Likumprojekts "Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā"
(Saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)
 
Ekonomikas ministrija  U.Sarma  A.Kurgs
D.Merirands
A.Tarvide
 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-319
TA-1371 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai"  Zemkopības ministrija  A.Briņķe    Izskatīts MKK sēdē