Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 9.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 5.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 9.jūlijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1411
TA-1688 
Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2007.-2013.gadam  Vides ministrija  R.Bebris  M.Baltkalns  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1392
TA-1640 
Koncepcijas projekts par vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  O.Magone  E.Zvaigzne  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1707
TA-1486 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts  Aizsardzības ministrija  D.Giluce    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1783  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Linezera ielā 5, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-1785  Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38   Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-1816  Par valsts īpašuma objektu Dobelē, Brīvības ielā 15B  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-60
TA-1778 
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"

 
Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Vildava  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-33
TA-1618 
Noteikumu projekts "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi"  Tieslietu ministrija  V.Puķīte    Izskatīts MKK sēdē