Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 16.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 11.jūlijā
16.jūlijā plkst. 9:40 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 16.jūlijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1647
TA-1753 
Pierīgas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2007.-2013.gadam  Vides ministrija  R.Bebris  I.Doniņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-409
TA-1658 
Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam)

 
Labklājības ministrija  D.Jakaite    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1834  Par nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-743
TA-1835 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  I.Krauze    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-457
TA-2143 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte  I.Feldmane  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-690
TA-1824 
Noteikumu projekts "Atlīdzības par publisko patapinājumu aprēķināšanas, izmaksāšanas un sadales kārtība"  Kultūras ministrija  G.Jēkabsons    Izskatīts MKK sēdē