Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 5.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš
Rīgā 2007.gada 31.oktobrī
5.novembrī plkst. 9:00 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 5.novembrī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-164
TA-2755 
Pamatnostādņu projekts valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam

 
Satiksmes ministrija  I.Kaupe  M.Vesmane  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1148
TA-2712 
Rīkojuma projekts "Par III kategorijas pagaidu dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu pāri dzelzceļa līnijai Aizkraukle-Koknese"  Satiksmes ministrija  J.Eiduks  A.Dunskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1220
TA-2714 
Rīkojuma projekts "Par III kategorijas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu Liepājā"  Satiksmes ministrija  J.Eiduks  A.Dunskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1110
TA-2586 
Noteikumu projekts "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā"  Satiksmes ministrija  A.Ļublins    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-1108
TA-2585 
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ļublins    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-720
TA-2583 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  V.Jarkina    Izskatīts MKK sēdē 
3.2.  VSS-722
TA-2549 
Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"  Tieslietu ministrija  V.Jarkina    Izskatīts MKK sēdē 
3.3.  VSS-696
TA-1950 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesionālās izglītības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Krusts    Izskatīts MKK sēdē