Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 12.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 8.novembrī
9.novembrī plkst. 12:05 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 12.novembrī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1089
TA-2740 
Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas projekts 2008.-2015.gadam  Vides ministrija  R.Bebris  T.Jansone  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1272
TA-2823 
Programmas projekts par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību bīstamo vielu ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam  Vides ministrija  R.Bebris    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1119
TA-3005 
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības risku vadības politiku Latvijā  Zemkopības ministrija  A.Reinholds    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1576
TA-1012 
Koncepcijas projekts par kompetento iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas  Iekšlietu ministrija  I.Gorbačova    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1122
TA-2733 
Konvencijas projekts par personu ar invaliditāti tiesībām  Labklājības ministrija  S.Baltiņa    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-810
TA-2972 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (165.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
J.Balčūns
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1086
TA-2980 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (175.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
V.Matvejeva
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-1402
TA-3029 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-1158
TA-2454 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  I.Nikuļceva  A.Timuška  Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-176
TA-2147 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  S.Mertena    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.7.  VSS-798
TA-2875 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību"

 
Iekšlietu ministrija  J.Reiniks    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1011
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Muižnieks    Izskatīts MKK sēdē