Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 26.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 21.novembrī
23.novembrī plkst. 12:55 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 26.novembrī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1085
TA-3041 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (170.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
V.Matvejeva
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1429
TA-3108 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (153.saraksts)"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 9"
 
Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
J.Balčūns
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1167
TA-2832 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""  Ekonomikas ministrija  E.Valantis  Z.Melgalve
I.Oša
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-590
TA-1673 
Noteikumu projekts "Civilās aizsardzības aizsargbūvju klasifikācijas, uzskaites, izveidošanas, izmantošanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Pencis    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-1359
TA-2903 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.967 "Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  K.Druvaskalns    Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-799
TA-2427 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumos Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās""  Iekšlietu ministrija  V.Elksnis    Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  VSS-631
TA-2023 
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Dementjevs  L.Zeibote
A.Stirna 
Izskatīts MKK sēdē 
1.8.  VSS-1063
TA-2991 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija  G.Karlsons  M.Čentoricka  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-1275
TA-3045 
Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursa nolikums"  Kultūras ministrija  L.Pavļuta  S.Rancāne  Izskatīts MKK sēdē