Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 2.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2007.gada 28.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 2.janvārī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1413
TA-3422 
Ministru kabineta pārstāvības Satversmes tiesā koncepcijas projekts  Tieslietu ministrija  I.Nikuļceva    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1521
TA-3388 
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Nams - FM"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Vildava
I.Gaugers
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-2865  Likumprojekts "Grozījums "Likumā par ostām""  Satiksmes ministrija  A.Maldups    Iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē 
2.3.  VSS-334
TA-2653 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Zemkopības ministrija  G.Melkina  E.Lapiņš
A.Binovskis
 
Izskatīts MKK sēdē