Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 21.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 17.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 21.janvārī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1250
TA-2900 
Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādņu projekts 2008.-2010.gadam
 
Aizsardzības ministrija  V.Bucēns  V.Bērziņa  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1269
TA-3401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos Nr.189 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte  R.Ansone
E.Beļskis 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1164
TA-2819 
Noteikumu projekts "Noteikumi par komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai"  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-2609  Informatīvais ziņojums "Par aprēķina veikšanu par katru gadu nepieciešamās valsts dotācijas apjoma privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai īstenošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Smirnova    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-1301
TA-3096 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"  Satiksmes ministrija  A.Krastiņš  A.Ošs
V.Putāne 
Izskatīts MKK sēdē