Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 28.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 23.janvārī
28.janvārī plkst. 10:30 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 28.janvārī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-99  Informatīvais ziņojums par darbdienu pārcelšanu
 
Ekonomikas ministrija  A.Matīss  I.Beināre  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-160  Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Aspazijas bulvārī 20  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
A.Dobrājs 
Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-333
TA-2429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti""  Vides ministrija  A.Plāte    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
1.4.  VSS-1426
TA-3300 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""  Zemkopības ministrija  A.Briņķe    Izskatīts MKK sēdē