Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 21.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 17.aprīlī
18.aprīlī plkst. 16:05 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 21.aprīlī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-291
TA-948 
Programmas vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam projekts  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  L.Āboliņa    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-806  Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts 2008.-2013.gadam
 
Izglītības un zinātnes ministrija  D.Tirzīte  E.Grēns
J.Ekmanis 
Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1060
TA-279 
Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādņu projekts 2008.-2012.gadam  Tieslietu ministrija  O.Zeile    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-154
TA-811 
Latvijas zvejas flotes piepūles sabalansēšanas plāna projekts 2008.-2013.gadam  Zemkopības ministrija  A.Reinholds    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1332
TA-972 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (178.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova
V.Matvejeva 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1122
TA-2733 
Konvencijas projekts par personu ar invaliditāti tiesībām  Labklājības ministrija  S.Baltiņa    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1856
TA-1112 
Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu projekts 2008.-2013.gadam  Ministru prezidents  I.Aile  L.Kučinska  Izskatīts MKK sēdē