Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 10.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 6.novembrī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 10.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-671
TA-2007 
Koncepcijas projekts "Par neizlietoto medikamentu savākšanas iespējām no iedzīvotājiem"   Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)     
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-3202  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Kāpostiņš (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)     
2.2.  VSS-1646
TA-3312 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči", Zalves pagasts, Aizkraukles rajons, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.3.  VSS-1612
TA-3333 
Rīkojuma projekts "Par daļu no nekustamā īpašuma "Ferma", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, Preiļu rajons, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministirja)  E.Rorbaka   
2.4.  VSS-1685
TA-3357 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.5.  VSS-1648
TA-3332 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts meži", Plāņu pagastā, Valkas rajonā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministirja)  E.Rorbaka   
2.6.  VSS-1252
TA-3276 
Informatīvais ziņojums "Par Vēlētāju reģistra ekspertīzi"   Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  V.Ķenģis (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts)  T.Ceļmillers   
2.7.  VSS-1036
TA-3384 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""  Satiksmes ministrija  I.Kaupe (Satiksmes ministrija)