Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 24.novembra sēdes darba kārtība

2008.gada 20.novembrī apstiprināta
2008.gada 22.novembrī plkst.15:50 precizēta 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 24.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-899
TA-1951 
Patērētāju sūdzību par līguma noteikumiem neatbilstošām precēm un pakalpojumiem izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepcijas projekts (Saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  L.Kauliņa B.Vītoliņa    
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1440
TA-3096 
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums", Rundāles pagasts, Bauskas rajons, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.2.  VSS-1683
TA-3459 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts koop. uzņ. "Dobele"", Džūkstes pagasts, Tukuma rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.3.  VSS-1717
TA-3499 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "c.Škļarovščina", Piedrujas pagasts, Krāslavas rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.4.  VSS-1705
TA-3488 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Upes mala pret Kalniešiem", Mazzalves pagasts, Aizkraukles rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.5.  VSS-1716
TA-3500 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu Ļaudonas pagastā, Madonas rajonā"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.6.  VSS-1765
TA-3522 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Ziediņi", Bikstu pagasts, Dobeles rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.7.  VSS-1686
TA-3521 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvētu zemesgabala "Valsts meži", Skrundas lauku teritorija, Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju Kuldīgas rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.8.  VSS-1246
TA-2935 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)     
2.9.  VSS-1409
TA-3178 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)     
2.10.  VSS-1247
TA-3541 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)     
2.11.  VSS-1078
TA-2411 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  A.Pencis (Iekšlietu ministrija)     
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-3508  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  B.Bāne (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)