Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2008.gada 8.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 5.decembrī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 8.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-412
TA-2439 
Koncepcijas projekts "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"  Tieslietu ministrija  V.Rūsiņa (Tieslietu ministrija)  A.Kalniņa   
1.2.  VSS-1356
TA-3533 
Onkoloģisko slimību kontroles programmas projekts 2009.–2015.gadam  Veselības ministrija  R.Joksts (Veselības ministrija)     
1.3.  VSS-1188
TA-3251 
Koncepcijas projekts "Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs"  Zemkopības ministrija  P.Lībietis (Zemkopības ministrija)     
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1404
TA-3418 
Noteikumu projekts "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Grafs (Bērnu un ģimenes lietu ministrija)     
2.2.  VSS-1406
TA-3535 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni"   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Grafs (Bērnu un ģimenes lietu ministrija)     
2.3.  VSS-724
TA-3414 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu "Ceplīši", Aglonas pagastā, Preiļu rajonā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka S.Sidiki   
2.4.  VSS-1438
TA-3478 
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagasts, Valkas rajons; Launkalnes pagasts, Valkas rajons, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.5.  VSS-1791
TA-3641 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
2.6.  TA-1653  Informatīvais ziņojums "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"   Ekonomikas ministrija  U.Sarma (Ekonomikas ministrija)  D.Eberšteina   
2.7.  VSS-1826
TA-3714 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu"  Ekonomikas ministrija  U.Sarma (Ekonomikas ministrija)  D.Merirands A.Lauciņš N.Kļava I.Jansons   
2.8.  VSS-331
TA-2101 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  A.Briņķe (Zemkopības ministrija)  B.Rumba