Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2009.gada 7.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 3.septembrī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 7.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-3055  Rīkojuma projekts "Par Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras statusa maiņu"  Kultūras ministrija  J.Karlsons (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-3058  Noteikumu projekts "Nemateriālā kultūras mantojuma centra nolikums"  Kultūras ministrija  J.Karlsons (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-3056  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" statusa maiņu"   Kultūras ministrija  A.Magone (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-3059  Noteikumu projekts "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"   Kultūras ministrija  A.Magone (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  TA-3104  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  TA-3105  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  TA-3103  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.8.  TA-3127  Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.9.  TA-3126  Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Izskatīts MKK sēdē 
1.10.  TA-3123  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  K.Jaunzeme  Izskatīts MKK sēdē 
1.11.  TA-3109  Rīkojuma projekts "Par Sporta medicīnas valsts aģentūras likvidāciju"  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.12.  TA-3108  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta medicīnas centrs" dibināšanu"  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  TA-3192  Noteikumu projekts "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  A.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-3189  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23. marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""   Veselības ministrija  A.Ploriņš (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1021
TA-3206 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija  D.Robežniece (Finanšu ministrija)  M.Brencis S.Āmare-Pilka S.Ozola  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  TA-3159  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" reorganizāciju"  Kultūras ministrija  I.Gailīte-Holmberga (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē