Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 4.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 17.decembrī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 4.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1726
TA-4825 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Aizsardzības ministrija  I.Eiduka (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1727
TA-4821 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Aizsardzības ministrija  I.Eiduka (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1553
TA-4871 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-4872  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-1338
TA-4798 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-1633
TA-4726 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  VSS-1087
TA-4401 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Bekmanis  Izskatīts MKK sēdē