Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 12.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -finanšu ministrs
E.Repše
Rīgā 2010.gada 7.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 12.aprīļī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1360
TA-754 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  I.Tomsone (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-678  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1149 "Veselības norēķinu centra nolikums""  Veselības ministrija  K.Zālīte (Veselības ministrija)  A.Doveika I.Milaševiča A.Čemme  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-705  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""   Zemkopības ministrija  L.Jansone (Zemkopības ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.4.  TA-707  Likumprojekts "Grozījums "Gada pārskatu likumā""  Zemkopības ministrija  L.Jansone (Zemkopības ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt