Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 26.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 22.aprīlī

Precizēta 2010.gada 23.aprīlī plkst.14.10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 26.aprīlī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1157
TA-799 
Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1158
TA-800 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""   Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-320
TA-1022 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Skujenes pagastā, Amatas novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1322
TA-4630 
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Pelnēna G.Krieviņš  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  TA-1044  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Draudiņš (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-1088  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē