Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 24.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
E.Repše
Rīgā 2010.gada 19.maijā

precizēta 2010.gada 25.maijā plkst.9.50

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 24.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu
1.1.  VSS-742
TA-1968 
Pa Ministru kabineta komitejas 2010.gada 17.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18. 1.§) "Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums""  Finanšu ministrija  D.Robežniece (Finanšu ministrija)  S.Āmare-Pilka   Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1239  Rīkojuma projekts "Par neizmaksātā tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadā saražoto biodegvielu"  Ekonomikas ministrija  K.Stepanovs (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-294
TA-1317 
Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  A.Tiknuss (Finanšu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1087
TA-4401 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Bekmanis J.Naglis S.Graikste A.Ziemele  Jautajuma izskatīšanu atlikt