Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 1.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 1.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-312
TA-2147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  SAN-2701
 
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) izpildi"  Tieslietu ministrija  O.Zeile (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-2854  Rīkojuma projekts "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu"  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  A.Plāte L.Maslova  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-2783  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Zemkopības ministrija  L.Jansone (Zemkopības ministrija)   A.Muižnieks  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-516
TA-2754 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu""  Iekšlietu ministrija  I.Dzelme (Iekšlietu ministrija)  A.Jermolajeva L.Dombrovska H.Barviks A.Zvejnieks A.Dundurs A.Dundurs Ē.Kaufmanis G.Seibulis  Izskatīts MKK sēdē