Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 8.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 8.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1015  Informatīvais ziņojums par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  SAN-2701
 
Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdē (prot. Nr.17 27.§) Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  E.Egle  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-2868  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā Rīgas administratīvajā teritorijā"  Tieslietu ministrija  E.Baklāne-Ansberga (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1121
TA-2917 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-1646
TA-1424 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"   Zemkopības ministrija  K.Pļaskota (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-840
TA-2886 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  I.Stepanova (Finanšu ministrija)  A.Osipova  Izskatīts MKK sēdē