Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 3.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 30.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 3.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-999
TA-3198 
Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam   Iekšlietu ministrija  J.Bekmans (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-3440  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  J.Radzēvičs Ģ.Beikmanis  Izskatīts MKK sēdē