Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 21.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 17.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 21.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-999
TA-3198 
Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam   Iekšlietu ministrija  J.Bekmanis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-209  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)  U.Zemzars A.Dementjevs  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-210  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)  U.Zemzars A.Dementjevs A.Judins  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-211  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Ķipēna   Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  TA-212  Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)   A.Dementjevs M.Papsujevičs  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  TA-2279  Informatīvais ziņojums "Par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  A.Smiltēna  Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-851
TA-2847 
Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi"  Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē