Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 25.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,

iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 21.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 25.jūlijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-589
TA-1769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""  Finanšu ministrija  D.Grūberte (Finanšu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-240
TA-1774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Ministru prezidents  S.Līce (Valsts kanceleja)    Izskatīts MKK sēdē