Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 1.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs,

iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 28.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 1.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1
TA-1786 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-2
TA-1787 
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1398
TA-1815 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Gertnere  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-1816  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Marijas ielā 4, Rīgā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Onckule  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-82
TA-1241 
Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  I.Jurča (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  A.Strīķeris  Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  TA-1824  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai""  Tieslietu ministrija  M.Lazdovskis (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē