Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 8.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 3.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 8.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-1809  Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu fonda ieviešanas koncepcijas projektu  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-349
TA-1883 
Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem   Ministru prezidents  R.Osvalde (Valsts kanceleja)  D.Babarikins G.Beļevičs L.Čapkeviča A.Salmiņš E.Saulītis  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-87
TA-1775 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-650
TA-1861 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  L.Agleniece (Finanšu ministrija)  G.Medne  Izskatīts MKK sēdē